Zapraszamy do udziału w programie "ABC Przedsiębiorczości na wsi" organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi!

Głównym celem programu jest zachęcenie mieszkańców wsi do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy niezbędnej do uruchomienia własnej firmy.

29.10 Kariera Start - konferencja/cykl warsztatów szkoleniowych

Wydział Nauk Ekonomicznych, Biuro Karier PK oraz Północna Izba Gospodarcza zapraszają na konferencję oraz cykl szkoleń podnoszących kompetencje studentów na rynku pracy.
Start Kariery to:
• konferencja inauguracyjna – 29.10.2014, godz. 10:30 Wydział Nauk Ekonomicznych PK, ul. Kwiatkowskiego 6E (Aula)
• cykl warsztatów - warsztaty odbywać się będą przez 5 kolejnych piątków od 14.11 do 12.12 włącznie.
• seminarium podsumowujące – 18.12.2014r.
Zapisy na konferencję otwierającą projekt "Kariera Start!" pod nr tel. 94 347 89 28 oraz na stronie www.kariera.koszalin.pl/index.php?dzial=iszkolenia

B2S-Recovered2