DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
mają zaszczyt zaprosić wszystkich Pracowników
i Studentów na

 
Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego
2015/2016

która odbędzie się 7 października 2015 roku
o godzinie 1100
w Audytorium przy ul. Kwiatkowskiego 6E w Koszalinie

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

·       Hymn państwowy
·       Przemówienie JM Rektora
·       Przemówienie inauguracyjne –Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Grzegorza Spychalskiego
·       Immatrykulacja
·       Gaude Mater Polonia
·       Listy gratulacyjne dla wyróżniających się pracowników i najlepszych studentów Wydziału
·       Ogłoszenie wyników konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
·       Przemówienie Przewodniczącego Samorządu Studentów WNE
·       Wykład inauguracyjny: dr hab. Grzegorza Przekoty nt.: „Efekty kalendarzowe na rynku kapitałowym”.
·       Gaudeamus

Studia wieczorowe zostały zaplanowane z myślą o osobach, które z różnych względów nie mogą studiować w trybie dziennym. Zajęcia na studiach wieczorowych odbywać się będą w godzinach popołudniowych i wieczornych (zaczynać się będą od 16-tej i trwać do wieczora) przez 4 do 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek).

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu naszą nową ofertę stypendialną na rok akademicki 2016/2017. Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o – w miarę możliwości – rozpowszechnienie jej wśród zainteresowanych osób oraz o umieszczenie naszej oferty na stronie Państwa uczelni/instytucji/organizacji. Oferta ta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. W razie dodatkowych pytań – zarówno ja jak i cały zespół DAAD – służymy Państwu radą i pomocą. Cała nasza oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.daad.pl

Cieszę się na współpracę z Państwem!
Z poważaniem
Łukasz Wołosz

Szczegóły w broszurze