rekrutacja baner

Kierunki oferowane w roku akademickim 2016/2017:

  • Ekonomia (studia I i II stopnia)
  • Finanse i Rachunkowość (studia I stopnia)
  • Gospodarka Przestrzenna (studia I stopnia)
  • Zarządzanie (studia I i II stopnia)
  • Turystyka i Rekreacja (studia I stopnia) - nowy kierunek studiów 

Studia podyplomowe oferowane w roku akademickim 2016/2017:

KOLEGIUM ELEKTORÓW
Wydziału Nauk Ekonomicznych
w dniu 25 maja 2016 roku
wybrało
Prodziekanów Wydziału Nauk Ekonomicznych
na kadencję 2016 – 2020.
 
Prodziekanami zostali:

PRODZIEKAN ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
prof. zw. dr hab. Michał Jasiulewicz
 

PRODZIEKAN ds. Kształcenia
dr Agnieszka Jakubowska
 

PRODZIEKAN ds. Studenckich
dr Kamila Radlińska