Drukowanie list obecności

System USOSWeb daje możliwość wygenerowania listy studentów uczęszczających na poszczególne zajęcia łącznie z miejscami na podpisy dla wszystkich spotkań.

Po zalogowaniu się do USOSWeba listę obecności można wygenerować po wejściu do Zakładki MÓJ USOSWEB a następnie PLAN ZAJĘĆ

lista 1

Następnie wyświetli się okno z planem zalogowanego Pracownika (poniżej przykładowy plan), na górze planu zaznaczony mamy domyślnie plan tyko na dany tydzień. Jeżeli chcemy wyświetlić cały plan łącznie z przedmiotami w tygodniach parzystych i nieparzystych oraz z zajęciami dla studentów niestacjonarnych trzeba zaznaczyc opcję semestralny lub naciskająć link później lub wcześniej przejść do odpowiedniego tygodnia.
listy 2

Wybranie konkretnego przedmiotu do którego chcemy wydrukować listę otworzy ekran z szczegółami wybranego przedmiotu łącznie z linkiem do generowania listy w PDF.

listy 3

Naciśnięcie linka lista studentów w PDF otwiera Parametry listy w którym możemy dodać dodatkowe kolumny i wiersze lub zmienić orientację strony, domyślnie wybrana jest pionowa.

listy 4

Lista z powyższymi ustawieniami wygeneruje się z kolumnami na podpisy w orientacji pionowej bez dodatkowych kolumn i wierszy. W przypadku dużej ilości spotkań można wybrać orientację poziomą co zwiększy miejsce na podpis.

Listę generujemy za pomocą przycisku POBIERZ.
W wyniku otrzymamy plik pdf z listą studentów dla danego przedmiotu.

W przypadku studiów niestacjonarnych lista wygeneruje się z datami zjazdów na których jest dany przedmiot.