Ankietyzacja

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej, należy przeprowadzać ankietyzację według poniższych wskazówek.

  1. Po zalogowaniu się do systemu USOS, należy wejść do menu Ankiety -> Edycja ankiet.
  2. Wyszukujemy ankiety z naszej jednostki: 
   • wciskamy F7
   • wpisujemy kod jednostki z procentem, np. 06% (06 jest kodem jednostki WNE)
   • wciskamy F8 - na liście powinny pozostać ankiety z wybranej jednostki


 1. Tworzymy nową ankietę dla nowego cyklu
  • wciskamy ikonę z zielonym plusem aby utworzyć nowy pusty rekord,
  • wpisujemy kod nowej ankiety (zgodnie z przykładem powyżej),
  • wpisujemy opis ankiety,
  • wybieramy typ ankiety (do zajęć lub ogólna),
  • wybieramy jednostkę z listy,
  • wpisujemy datę rozpoczęcia (Data od) i zakończenia (Data do) ankiety,
  • wpisujemy dowolny tekst w polu Opis ankiety w języku angielskim,
  • zapisujemy utworzoną ankietę.
 2. Uzupełnianie szczegółów ankiety:
  • wybieramy starą ankietę i kopiujemy tekst wstępny z zakładki Szczeg. ank. do zajęć,
  • przechodzimy na nową ankietę i wklejamy skopiowany tekst,
  • zapisujemy ankietę.
 3. Kopiowanie pytań:
  • wybieramy starą ankietę,
  • naciskamy przycisk kopiuj (prawa strona formularza),
  • pojawi się widoczne poniżej okienko
  • wybieramy kod nowej ankiety (czerwone zaznaczenie na powyższym rysunku),
  • pozostawiamy zaznaczone dane do skopiowania,
  • naciskamy przycisk kopiuj.
 4. Po wykonaniu powyższych czynności pytania skopiują się do nowej ankiety.
 5. W zakładce cykle w nowej ankiecie podajemy cykl, który ma być objęty ankietą.
 6. Sprawdzamy w zakładce programy, czy podpięty jest odpowiedni program do danej ankiety.

  Politechnika Koszalińska wykorzystuje ankiety kierunkowe i ta kierunkowość jest realizowana poprzez wybranie wszystkich programów z jednego kierunku. Programy widoczne na liście skopiowaliśmy z poprzedniej ankiety (w punkcie 5) i trzeba je teraz uzupełnić lub usunąć jeśli coś się zmieniło od ostatniego semestru.
 7. Zmieniamy status ankiety za pomocą przycisku Zmień stan ankiety
 8. Ankiety ogólne tworzy się analogicznie jak ankiety do zajęć z wyjątkiem:
  • wybrania innego typu ankiety (Ogólna),
  • wypełnienia zakładki Szczeg. ank. ogólnej,
  • skopiowania pytań z innych ankiet ogólnych.