Składanie artykułów w systemie OJS

 1. Zakładanie indywidualnego konta oraz składanie artykułów do Zeszytów odbywa się poprzez stronę: http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl
  W celu założenie konta w systemie e-zeszyty należy wejść do zakładki „Zarejestruj” (górny prawy róg strony) i wypełnić wszystkie wymagane pola formularza:

   rejestracja

  Rejestracja odbywa się tylko raz. W kolejnych etapach należy się już jedynie zalogować.

  logowanie

   

 2. Po zalogowaniu się uzyskujemy dostęp do strony, za pomocą której możemy złożyć artykuł oraz sprawdzić jego status:
   

  nowe zgloszenie

   

 3. W celu złożenia artykuł do Zeszytów, należy wejść do zakładki „Zadania” i kliknąć pole „Nowe zgłoszenie” widoczne na powyższym ekranie po prawej stronie.

 4. Pierwszy krok w procedurze zgłaszania artykułu:

   

  krok1

  - wybieramy język artykułu zgłaszanego;  - 1
  - wybieramy Dział w którym ma być opublikowany artykuł (w przypadku Zeszytów WNE w obecnej chwili jest tylko jeden dział "Artykuły"); - 2
  - zapoznajemy się i zatwierdzamy wytyczne do publikacji; - 3
  - dodatkowo możliwe jest dołączenie komentarza dla Redaktora czasopisma (pole nie wymagane); - 4
  - wypełniony formularz zapisujemy za pomocą przycisku "Zapisz i kontynuuj"; - 5

 5. Drugim krokiem jest przesłanie plików z artykułem:
   

  plik

  - w pierwszym etapie wybieramy roadzaj Elementu artukułu w większości przypadków będzie to "Tekst artukułu"; - 1
  - następnym krokiem jest przesłanie pliku do systemu (prosimy o przesyłanie wyłącznie plików edytowalnych np.: doc, docx); - 2
  - procedurę przesyłania pliku kończymy naciskając przycisk "Kontynuuj" w celu zatwierdzenia wysłania plików do Zeszytów WNE. - 3

   

 6. Trzecim krokiem jest wprowadzenie przez autora metadanych:
   

  metadane 1

  - uzupełniamy pole Tytuł, które jest dwujęzyczne (tytuł w wersji Polskiej i Angielskiej); - 1
  - dodajemy Abstrakt artykułu także w dwóch wersjach językowych; - 2
  - w przypadku artykułu pisanego przez wielu autorów w polu "Lista współautorów" dodajemy wszystkich dodatkowych autorów; - 3
  - wpisujemy słowa kluczowe w dwóch wersjach językowych, każde słowo kluczowe lub fraza słów powinna być zatwierdzona kliknięciem myszki lub enterem; - 4
  - naciśnięcie przycisku "Zapisz i kontynuuj" zakończy proces uzupełniania Metadanych artykułu. - 5

  metadane 2

 7. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zgłoszenia artykułu do publikacji w ezeszytach WNE