BANRISKKonkurs BANRISK – Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.

Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

Jeśli chcesz się sprawdzić to zapraszamy do udziału 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole maksymalnie 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2013/2014 to minimum 4,00 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

pdfBroszura informacyjna.
Wydział Nauk Ekonomicznych, Biuro Karier PK oraz Północna Izba Gospodarcza zapraszają na cykl warsztatów podnoszących kompetencje studentów na rynku pracy.

Dnia 29.10.2014r. na auli Wydziału Nauk Ekonomicznych PK przy ul. Kwiatkowskiego 6E odbyła się konferencja inauguracyjna pt. "KARIERA START".
Kolejnym etapem będzie cykl warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów i dyplomowanych praktyków szkoleniowych o długoletnim stażu trenerskim. Szkolenia będą odbywały się przez 5 kolejnych piątków od 14.11 do 12.12.2014r. Dnia 18.12.2014r. odbędzie się seminarium podsumowujące, na którym uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania certyfikatu.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!
Zapraszamy do udziału w programie "ABC Przedsiębiorczości na wsi" organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi!

Głównym celem programu jest zachęcenie mieszkańców wsi do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy niezbędnej do uruchomienia własnej firmy.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.