Projekty badawcze


    • Granty badawcze:

Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
Numer umowy: 3577/B/H03/2011/40
Termin realizacji: lata 2011-2013
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka

Identyfikacja i ocena czynników determinujących popyt na kredyt handlowy zgłaszany przez mikro i małe przedsiębiorstwa
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Numer umowy: 3353/B/H03/2007/33
Numer grantu: NN113 3353 33
Termin realizacji: lata 2007-2008
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka

    • Badania statutowe

Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych i finansowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych, rolniczych gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego
Termin realizacji: lata 2014-2016
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka

Determinanty funkcjonowania małych przedsiębiorstw w regionie Pomorza Środkowego w warunkach osłabienia gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem architektury regionalnego otoczenia instytucjonalnego
Termin realizacji: lata 2011-2012
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka

Bankowe i pozabankowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego
Termin realizacji: lata 2008-2010
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Jan Sobiech

Problemy stabilności finansowej przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
Termin realizacji: lata 2007
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Janowicz

    • Badania własne:

Determinanty polityki kredytowej małych przedsiębiorstw
Termin realizacji: lata 2007-2009
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka

Podatkowe i parapodatkowe obciążenia pracy
Termin realizacji: 2009 rok
Kierownik projektu: dr Rafał Rosiński

    • Badania służące rozwojowi młodych naukowców:

Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych w Polsce
Termin realizacji: 2016 rok
Kierownik projektu: dr Ewa Szafraniec-Siluta

Finansowe czynniki determinujące rozwój inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego
Termin realizacji: 2015 rok
Kierownik projektu: dr Ewa Szafraniec-Siluta

Czynniki determinujące skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych rolników w regionie Pomorza Środkowego
Termin realizacji: 2012 rok
Kierownik projektu: mgr Agnieszka Strzelecka

Ocena zakresu i struktury inwestycji rzeczowych rolników Pomorza Środkowego
Termin realizacji: 2012 rok
Kierownik projektu: mgr Ewa Szafraniec-Siluta

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.