Historia WNE


1992

Prace nad utworzeniem Instytutu Ekonomii i Zarządzania

Prace nad utworzeniem Instytutu Ekonomii i Zarządzania rozpoczęły się w październiku 1992 roku, kiedy to dr hab. Bogusławowi Polakowi, profesorowi Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie powierzona została misja zorganizowania Instytutu Zarządzania i Marketingu. W grudniu 1992 roku Senat Uczelni podjął uchwałę o utworzeniu kierunku studiów Zarządzanie i Marketing. Cztery miesiące później, tj. 19 kwietnia 1993 roku, uchwała Senatu została zaakceptowana przez Ministra Edukacji Narodowej.
1993

Zarządzenie Rektora z 14 czerwca 1993 roku

Zarządzeniem Rektora z 14 czerwca 1993 roku, prof. dr hab. inż. Zdzisława Piątka, zgodnie z uchwałą Senatu z 2 czerwca, powołany został Instytut Zarządzania i Marketingu (w organizacji). Kierowanie Instytutem powierzono prof. dr. hab. Bogusławowi Polakowi.
W lipcu 1993 roku przeprowadzono pierwszą rekrutację w Instytucie Zarządzania i Marketingu. Przyjęto wówczas 298 studentów na studia dzienne oraz 156 studentów na studia zaoczne.

1995

Drugi kierunek

W lipcu 1995 roku utworzono drugi kierunek studiów Ekonomię.
1996

Nowy obiekt dydaktyczny

1 października 1996 roku Instytut Zarządzania i Marketingu przeniósł się do nowego obiektu dydaktycznego, który Politechnika Koszalińska uzyskała od władz Koszalina – przy ul. E. Kwiatkowskiego. Proces zagospodarowania budynków przy ul. Kwiatkowskiego został zakończony w 1999 roku. Pomieszczenia zostały przystosowane do działalności dydaktycznej także dzięki pomocy finansowej Fundacji Polsko-Niemieckiej i dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1999

Wydział

W lutym 1999 roku Instytut Zarządzania i Marketingu, decyzją Ministra Edukacji Narodowej został przekształcony w Wydział Ekonomii i Zarządzania. Dziekanem Wydziału wybrany został prof. dr hab. Bogusław Polak. W 2004 roku na Dziekana Wydziału wybrano prof. nadzw. dr hab. Czesława Partacza.
2007

Przekształcenia

Uchwałą Senatu Politechniki Koszalińskiej z 5 października 2007 roku z Wydziału Ekonomii i Zarządzania wyodrębnione zostały dwa instytuty: Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, którego Dyrektorem został prof. zw. dr hab. Bogusław Polak oraz Instytut Ekonomii i Zarządzania, na którego dyrektora powołano prof. zw. dr hab. Eugeniusza Michalskiego. Powołany Instytut Ekonomii i Zarządzania prowadził trzy kierunki studiów: Ekonomię i Zarządzanie na poziomie licencjackim i magisterskim oraz Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim.

2012

Przekształcenie w Wydział

Zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 15/2012 z dniem 1 września 2012 Instytut Ekonomii i Zarządzania przekształcony został w Wydział Nauk Ekonomicznych. 23 maja 2012 Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory na Dziekana Wydziału, w wyniku których został nim na kadencję 2012 – 2016 Pan prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski.

Obecne czasy

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych posiada doskonałą bazą dydaktyczną o łącznej powierzchni około 6000 metrów kwadratowych. Oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych Wydział dysponuje trzema laboratoriami komputerowymi i ośmioma pracowniami specjalistycznymi. W budynku istnieje księgarnia, punkty kserograficzne oraz bar dla studentów i pracowników.

Wydział Nauk Ekonomicznych jest współużytkownikiem audytorium zdolnym pomieścić 380 osób. Audytorium przygotowane jest także dla celów konferencyjnych. Obiekt dydaktyczny, jakim dysponuje Wydział jest również w pełni przygotowany do przyjęcia studentów niepełnosprawnych, zlikwidowano bowiem wszystkie bariery architektoniczne, a swobodne przemieszczanie się osób po wszystkich kondygnacjach zapewniają cztery windy. Doskonale funkcjonuje samorząd studencki oraz studenckie koła naukowe.

W dniu 3.12.2014 roku, w ramach współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych z podmiotami gospodarczymi, ukonstytuowano Konwent mający na celu wspieranie działalności Wydziału na rzecz jego rozwoju.

Obecnie na Wydziale prowadzonych jest pięć kierunków studiów na poziomie I stopnia: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Logistyka (od 2018) oraz na poziomie II stopnia – Ekonomia i Zarządzanie.

Dziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.