Wydział Nauk Ekonomicznych zaprezentował się wśród wielu innych wydziałów oraz kół naukowych PK podczas Dni Otwartych PK, które w tym roku charakteryzowały się dużą frekwencją uczniów ze szkół koszalińskich oraz przybyłych z innych miast.

Dla Wydziału Nauk Ekonomicznych przygotowano stanowisko u wejścia PK oraz dwie sale z przeznaczeniem na wykład: sala nr 119 oraz sala110a , w której miały się odbyć prezentacje specjalności wydziałów o godzinie 10.30, 11.30 i 12 .30.

W skład zespołu wchodzili: dr Małgorzata Czerwińska – Jaśkiewicz, dr Tomasz Kowalski, dr Michał Karpuk, dr Alina Oczachowska i dwóch studentów: przewodnicząca samorządu studentów WNE Sylwia oraz student 1 roku FiR Konrad .

Klasa 3 Liceum Ogólnokształcące nr 5 im. Stanisława Lema, nauczycielka i dwóch przedstawicieli telewizji zostali zaproszeni do pokoju 110 na warsztaty, które były nagrane przez TV Max. Młodzież miała wypisać skojarzenia wiążące się z naszymi czterema kierunkami : Ekonomią, Zarządzania , Finansami i Rachunkowością oraz Gospodarką Przestrzenną. Następnie odbył się wykład informacyjno-promocyjny o Wydziale Nauk Ekonomicznych PK. Prezentacja została przyjęta z aprobatą przez słuchaczy.

Zainteresowaniem cieszyły się wykłady dr Michała Karpuka. Tu słuchaczami byli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego, klasa 1 b(około30 osób) oraz dwie nauczycielki, a także jeden nauczyciel. Przeprowadzono także konkurs z nagrodami. Prezentacja także się podobała i została uwieczniona przez trzech fotografów amatorów.
Trzecia wybrana grupa słuchaczy to przedstawiciele Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i prezentacji , a odpowiedzi na pytania udzieliła dr Alina Oczachowska.

Specjalne wyróżnienie i podziękowania dla:

Dra Michała Karpuka za interesujące wykłady „Matematycy-fizycy-ekonomiści żartują" oraz „Jak wyliczyć bez kalkulatora".
Dr Małgorzaty Czerwińskiej-Jaśkiewicz za wywiad W TV Max i przygotowanie warsztatów i prezentacji oraz dekoracji : plakatów ozdabiających stoisko targowe i wszelkich materiałów pomocniczych;
Dr Aliny Oczachowskiej za przygotowanie prezentacji i stoiska wystawowego , werbunek uczniów i sesję zdjęciową;
DraTomasza Kowalskiego za przygotowanie listy odpowiedzi na ewentualne trudne pytania młodzieży i zarządzanie stoiskiem targowym.

Studentom WNE za zaangażowanie i organizację stanowiska oraz dobre kontakty z uczniami.

Stoisko odwiedzili między innymi: rektor prof. PK Danuta Zawadzka oraz dziekan WNE prof. Michał Jasiulewicz i inni.

Sprawozdanie sporządziła:
Dr Alina Oczachowska
podziękowanie
Dnia 21 listopada o godzinie 10.50 w sali konferencyjnej szkoły - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie odbyły się wykłady promocyjne przeprowadzone przez dr Annę Rosę i dr Alinę Oczachowską. Wykłady dotyczyły marketingu pt. Jak zaprezentować swoją firmę na przykładzie Mc Donald's., oraz bankowości pt. Czy nasze pieniądze są bezpieczne?

Uczniów było 30 wraz z nauczycielem (dwie klasy przed maturą); drugie audytorium to klasy pierwsze o profilu informatycznym. Uczniowie zadawali pytania i sami byli zachęcani do czynnego udziału w wykładach, przeprowadzono na końcu wykładów mini konkursy pobudzające ich zainteresowanie tematem . Treści wykładów ściśle korespondowały z zainteresowaniami uczniów. Z inicjatywy szkoły udokumentowano zajęcia zdjęciami oraz nagraniem video , aby umieścić je na jej stronie internetowej.

Dr Alina Oczachowska, dr Anna Rosa
W dniu 3 marca odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach- VIII Powiatowe Targi ,,Nauka-Praca Kariera". Targi zostały skierowane do uczniów wszystkich dziewięciu szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu kartuskiego.

Ze strony Politechniki uczestniczyli:
  • Dr Alina Oczachowska WNE
  • Mgr Krzysztof Dziadek WNE
  • Studentka GP Sylwia Jabłońska
  • Student FiR Konrad Wieczorkiewicz
W targach uczestniczyły 33 wyższe szkoły oraz różnego typu instytucje takie jak: urzędy pracy , doradcy zawodowi itp.
Wśród szkół wyższych obecne były: Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdańska Szkoła Wyższa oddział w Kartuzach, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdańskie Szkoły Medyczne, Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni ,Uniwersytet Gdański inne(33 ośrodki)

Politechnika Koszalińska miała najbogatszą ofertę reklamową. Szczególnie dużym powodzeniem cieszyły się informatory oraz gadżety: gry zręcznościowe , ołówki, długopisy ,zestaw linijka- ołówek. Najbardziej potrzebne i użyteczne okazały się torby foliowe.

Z inicjatywy studentów przeprowadzono konkurs , pt ,,Jakie kierunki znajdują się na Wydziale Nauk Ekonomicznych PK w Koszalinie?" Nagrodami były koszulki z logo Wydziału, które zwycięzcy musieli natychmiast założyć na siebie. Konkurs zorganizowano o godz.12.00 . Konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie. Informacje ,których organizator wymagał były zawarte w materiałach informacyjnych.

Dr Alina Oczachowska
Dnia 12 grudnia odbyły się warsztaty na WNE z młodzieżą z Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Kołobrzegu. Obecni byli uczniowie z klasy drugiej wraz z nauczycielką. Łącznie 23 osoby utworzyły 5 zespołów. Grupy losowały przedsiębiorstwo, a ich zadaniem było utworzenie nazwy, logo oraz hasła przewodniego. Wylosowano z dziesięciu następujące propozycje : Kawiarnię, Zakład fryzjerski, Gazetę studencką , Motel, Zakład kosmetyczny. Omówiono pracę poszczególnych zespołów, oceniono , rozdano nagrody: książki i gadżety promocyjne WNE.

Dr Alina Oczachowska

Galeria zdjęć
Dnia 13 grudnia 2013 o godzinie 9.50 w sali konferencyjnej w Zespole Szkół nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku odbyły się wykłady promocyjne przeprowadzone przez dra Grzegorza Przekotę i dr Alinę Oczachowską.
Tematy wykładów to: Marketing w teorii praktyce nawiązujący do praktyki działalności marketingowej oraz Struktura papierów wartościowych dotyczący inwestowania na giełdzie i zarządzani ryzykiem

Na wykładzie obecnych było ok. 100 uczniów m.in. z Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Narodowej w Szczecinku , Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinku, Zespołu Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica. Wszystkie szkoły miały profil zawodowy. Uczniowie byli zachęcani do czynnego udziału w wykładach.

Treści wykładów ściśle korespondowały z zainteresowaniami uczniów. Z inicjatywy szkoły udokumentowano zajęcia zdjęciami ( trzech fotografów) , aby umieścić je na stronach internetowych szkół. Wizyta zakończyła się godzinnym spotkaniem z panią Dyrektor ,która poruszała sprawy szkolnictwa , demografii i przygotowania zawodowego nauczycieli.

Sporządził:
Dr Alina Oczachowska, dr Grzegorz Przekota

Galeria zdjęć
Dnia 26 lutego 2014 odbyły się na WNE warsztaty z młodzieżą z Zespołu Szkół Agrotechnicznych ze Słupska. Na zajęcia przybyło 25 uczniów z klasy trzeciej i czwartej wraz z nauczycielkami. Warsztaty były poprzedzone mini wykładem pt. „Społeczna kampania reklamowa" . Na warsztatach ćwiczono zastosowanie metody heurystycznej w kreowaniu twórczych pomysłów. Zadaniem uczniów było narysować plakat oraz utworzyć przekonywujące hasło. Na koniec omówiono pracę poszczególnych czterech zespołów, oceniono ich zdolności i zaangażowanie. Rozdano nagrody i drobne upominki: notesy dużego formatu i ołówki WNE.

dr Alina Oczachowska

Galeria zdjęć
Dnia 13 lutego 2014 odbyły się na Wydziale Nauk Ekonomicznych PK warsztaty z młodzieżą z Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Kołobrzegu. Obecna była klasa trzecia z nauczycielką panią Izabelą Śliwiak (24 osoby), uczniowie pracowali indywidualnie oraz zbiorowo. Odbył się wykład pt. „Zachowania nabywców na rynku- trendy młodzieżowe". Następnie przeprowadzono warsztaty. Których celem było zastosowanie metody projekcyjnej w badaniu konsumentów. Zadaniem pierwszym uczniów było wypisać skojarzenia z wybranymi markami. Zadania drugie polegało na dokończeniu zdań. Zadanie trzecie polegało na znalezieniu odpowiednich sponsorów dla Kamila Stocha, złotego medalisty w skokach narciarskich na Olimpiadzie w Soczi 2014 ( medal zdobyty został dnia poprzedniego). Na koniec zajęć omówiono pracę poszczególnych osób, oceniono ich zdolności i zaangażowanie.

Dr Alina Oczachowska

Galeria zdjęć
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję