Projekty badawcze finansowane zewnętrznie (NCN, MNiSW, NAWA)


#ProjektTytuł projektuKierownik projektuData
rozpoczęcia
Data
zakończenia
1 Opus 17 2019/33/B/HS4/02068 Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK 2020-01-29 2023-01-28
2 Dialog 0131/2019 Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego - innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 2020-01-01 2021-12-31
3 Miniatura 4 2020/04/X/HS4/00411 Systemy innowacji w regionach peryferyjnych dr Patrycjusz Zarębski 2020-10-16 2021-10-15
4 Granty interwencyjne NAWA PPN/GIN/2020/1/00029/U/00001 Building resilient event sector in times of uncertainty dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK 2021-02-04 2021-08-03

Projekty badawcze Politechniki Koszalińskiej finansowane z subwencji w roku 2021


#Tytuł projektu PKKierownik projektu
1 Gospodarka a rynki energii – aspekt makroekonomiczny i mikroekonomiczny dr hab. Jerzy Rembeza, prof. PK
2 Modelowe przechowywanie pracy – perspektywa przedsiębiorstw dr Agnieszka Jakubowska
3 Wykluczenie finansowe gospodarstw domowych a poziom ubóstwa dr Agnieszka Strzelecka
4 Efektywność i stabilizacja dochodu rolniczego dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska
5 Tradycyjne i alternatywne instrumenty rynku finansowego - identyfikacja, sprawozdawczość, efektywność mgr Agnieszka Moskal
6 Analiza ryzyka finansowego w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych dr Rafał Rosiński
7 Decentralizacja finansów publicznych a rynek nieruchomości w warunkach niestabilności (ujęcie dynamiczne) dr Joanna Cymerman
8 Uwarunkowania ekonomiczne i prawne działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Województwie Zachodniopomorskim na tle gospodarki Polski dr Anna Olkiewicz
9 Postępowanie restrukturyzacyjne kierunkiem zmiany zarządzania niewypłacalnymi i zagrożonym niewypłacalnością organizacjami w województwie zachodniopomorskim dr Marcin Olkiewicz
10 Finansowe uwarunkowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez gospodarstwa rolne w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego dr Ewa Szafraniec-Siluta
11 Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju obszarów peryferyjnych dr Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz
12 Modelowanie popytu na pracę dr Kamila Radlińska
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.