Projekty badawcze finansowane zewnętrznie (NCN, MNiSW, NAWA)


#ProjektTytuł projektuKierownik projektuData
rozpoczęcia
Data
zakończenia
1 Opus 17 2019/33/B/HS4/02068 Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK 2020-01-29 2023-01-28
2 Dialog 0131/2019 Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego - innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 2020-01-01 2021-12-31
3 Miniatura 4 2020/04/X/HS4/00411 Systemy innowacji w regionach peryferyjnych dr Patrycjusz Zarębski 2020-10-16 2021-10-15
4 Granty interwencyjne NAWA PPN/GIN/2020/1/00029/U/00001 Building resilient event sector in times of uncertainty dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK 2021-02-04 2021-08-03

Projekty badawcze Politechniki Koszalińskiej finansowane z subwencji w roku 2020


#Tytuł projektu PKKierownik projektu
1 Segmentacja na rynku pracy – czy kobiety są wciąż bardziej pracownikami drugiej kategorii? Przykład krajów Europy Środkowo-Wschodniej. dr hab. Jerzy Rembeza, prof. PK
2 Modelowe przechowywanie pracy – perspektywa przedsiębiorstw dr Agnieszka Jakubowska
3 Mechanizmy transmisji cen na globalnym i polskim rynku produktów finansowych, rolnych i energetycznych dr Anna Szczepańska-Przekota
4 Rozwój metod analizy szeregów czasowych dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK
5 Wykluczenie finansowe gospodarstw domowych a poziom ubóstwa dr Agnieszka Strzelecka
6 Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w powiązaniu z sytuacją społeczno-ekonomiczną w regionach w Polsce dr Maria Klonowska-Matynia
7 Efektywność i stabilizacja dochodu rolniczego dr Agnieszka Kurdyś- Kujawska
8 Tradycyjne i alternatywne instrumenty rynku finansowego - identyfikacja, sprawozdawczość, efektywność. mgr Agnieszka Moskal
9 Analiza ryzyka finansowego w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych dr Rafał Rosiński
10 Decentralizacja finansów publicznych a rynek nieruchomości - diagnoza i ocena zjawisk w polskiej rzeczywistości po transformacji ustrojowej w aspekcie rozwoju zrównoważonego dr Joanna Cymerman
11 Uwarunkowania ekonomiczne i prawne działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Województwie Zachodniopomorskim na tle gospodarki Polski dr Anna Olkiewicz
12 Postępowanie restrukturyzacyjne kierunkiem zmiany zarządzania niewypłacalnymi i zagrożonym niewypłacalnością organizacjami w województwie zachodniopomorskim dr Marcin Olkiewicz
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.