Praktyki zawodowe studentówZarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich pdfpobierz zarządzenie

Załączniki do Zarządzenia Rektora - docpobierz załączniki

Wykaz umów z podmiotami gospodarczymi - docpobierz wykaz

Arkusz badania sondażowego pracodawców (ankieta) - pdfpobierz ankietę