Plany zajęć na rok akademicki 2016/2017Moduł uzupełniający dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

xlsModuł uzupełniający

Studia stacjonarne:


Ekonomia stopień I

Ekonomia stopień II

Zarządzanie stopień I

Zarządzanie stopień II

Finanse i Rachunkowość stopień I

Gospodarka Przestrzenna stopień I

Turystyka i Rekreacja stopień I


Studia niestacjonarne:

Szczegółowe plany zajęć studiów niestacjonarnych są udostępnione w systemie USOSWeb (od 13.10.2016) każdemu studentowi, w przypadku braku planu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 94 34-39-106 oraz pobranie poniższego planu zbiorczego.

Zjazdy 1-8