Plany zajęć na rok akademicki 2016/2017


Studia stacjonarne:


Ekonomia stopień I

Ekonomia stopień II

Zarządzanie stopień I

Zarządzanie stopień II

Finanse i Rachunkowość stopień I

Gospodarka Przestrzenna stopień I

Turystyka i Rekreacja stopień I


Studia niestacjonarne:

Zjazd 0

Zjazdy 1-8

Ekonomia stopień I

Ekonomia stopień II

Zarządzanie stopień I

Zarządzanie stopień II

Finanse i Rachunkowość stopień I