Etyka w finansach

Szanowni Państwo,

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VI polską konkursu Etyka w finansach. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję Konkursu Etyka w finansach.

Zachęcam do udziału i do przekazania informacji o Konkursie studentom i pracownikom Państwa uczelni.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Genewie – organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu.

Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

W VI polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł. Sponsorami nagród są:

BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego,  Bank Zachodni WBK S.A.,  Bank Spółdzielczy w Płońsku

Jak wziąć udział w Konkursie ?

Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie ukończyły 35 roku życia.

Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 15 marca 2018 r.

Prace należy przesłać do 20 kwietnia 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2018 r.

Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz:
https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/konkurs-etyka-w-finansach/dokumenty-do-pobrania
 
Biuro:
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich
ul. Z. Herberta 8 (dawniej ul. Kruczkowskiego 8), 00-380 Warszawa
Tel. 720 895 222

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Wicha
Sekretarz Komisji Etyki Bankowej
przy Związku Banków Polskich

„Milion na Bank“ – II edycja konkursu wiedzy finansowej dla studentów

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętności inwestowania i zarządzania finansami osobistymi.

Konkurs ma charakter rozgrywki w ramach symulacji internetowej „Pierwszy Milion“. Aby wygrać należy zrealizować cel gry, czyli osiągnąć majątek równy 1 milionowi złotych. Stały podgląd sytuacji w grze pozwala kontrolować pozycję w stawce i poznać kwoty dzielące poszczególnych uczestników.

Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz będąca studentem.

Harmonogram Konkursu
 1. od 06.03.2018, godz. 00.00 do 20.03.2018  - Zgłoszenie do udziału w Konkursie i założenie konta w Grze, na stronie  https://studenci2017.gra.1milion.edu.pl.
 2. 20.03.2018 r., godz. 23:59 - Zakończenie Gry.
 3. 23.03.2018 - Ogłoszenie wyników na stronie http://www.wib.org.pl/milionnabank.
 4.  do 31 marca 2018 - wysłanie nagród laureatom.
Informacje szczegółowe na stronie: http://wib.org.pl/Text-77
Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.

Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Uczestnikami Konkursu mogą być:
 • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
 • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2015/2016, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub promotorzy prac, za zgodą autora bądź autorów.
 • Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską.
 • Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w służbach statystyki publicznej oraz członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r. 
 
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GUS http://bip.stat.gov.pl. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród nastąpi do 31 grudnia 2017 r.

Laureaci trzech najlepszych prac magisterskich otrzymają nagrody:
 • I miejsce – nagroda 5.000 zł,
 • II miejsce – nagroda 3.000 zł,
 • III miejsce – nagroda 2.000 zł.
Laureaci trzech najlepszych prac doktorskich otrzymają nagrody:
 • I miejsce – nagroda 10.000 zł,
 • II miejsce – nagroda 7.000 zł,
 • III miejsce – nagroda 5.000 zł.


Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.

Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: 
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/konkurs-na-prace-magisterska-i-doktorska-z-zakresu-statystyki/


Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


XII Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu


Trwa XII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Konkurs ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

Kto może wziąć udział?

Zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2013 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

-  etyka biznesu

-  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych

-  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

-  ład korporacyjny

-  innowacyjność społeczna w gospodarce

-  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance

-  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i powinno ono zawierać:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ: https://www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2017.pdf),

- skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),

- egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2017 roku

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl i na profilu Facebook Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związku Pracodawców.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Federacji Konsumentów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz patronatem medialnym portali Odpowiedzialnybiznes.pl., csr.pl, raportcsr.pl, Biznes (nie)etyczny.

Konkurs jako jeden z trzech projektów, z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2016 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję