XIII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XIII Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Założenia konkursowe

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich, które zostały obronione na uczelniach w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.. Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – promotorzy oraz uczelnie.

Nagrody

Wyboru najlepszych prac dokona kapituła konkursowa, która przyzna:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7000 zł,
oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek.

Informacje szczegółowe i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2020/magisterska/main.html

rzu logo
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają rozpoczęcie IV edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką  z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia praktyk rynkowych [ang. market conducts] jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego [ang. prudential issues], które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

Konkurs obejmuje:

 • wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2018 – 2019
 • rozprawy doktorskie obronione w latach 2018 - 2019,
 • prace licencjackie i magisterskie obronione w roku 2019.
  Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.Zgłoszenie może być dokonane przez:

1) autora pracy,

2) promotora, za zgodą autora w formie pisemnej,

3) Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora w formie pisemnej.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim lub angielskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu licencjackiego lub magisterskiego oraz rozprawy habilitacyjne i doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora lub doktora habilitowanego.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub Prezesa Rady Ministrów lub podmioty wymienione w art. 7 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w których  przeprowadzona była obrona rozprawy doktorskiej lub postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub w których autor pracy jest zatrudniony.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 r. w Biurze Rzecznika Finansowego.

 

Adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02 - 001 Warszawa

 

Wymagana dokumentacja:

- wniosek zawierający: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail;

- w przypadku gdy pracę zgłasza autor, oświadczenie promotora zawierające potwierdzenie okoliczności dopuszczających pracę do konkursu (§ 2 ust. 1 i 2 regulaminu) albo kopię protokołu egzaminu licencjackiego lub magisterskiego, a w przypadku pracy habilitacyjnej i pracy doktorskiej kopię uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego;

- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem, a w przypadku przyznania nagrody również zgody na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Rzecznika Finansowego lub w innych dokumentach informacyjnych o przebiegu i wyniku Konkursu, którego autorem jest Rzecznik Finansowy;

- oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku z uroczystości wręczenia nagrody w przypadku jej przyznania

- oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na zamieszczenie pracy lub jej fragmentów na stronie internetowej Rzecznika Finansowego w przypadku przyznania nagrody;

- oświadczenie o samodzielnym autorstwie pracy. 

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród przewidujemy w grudniu 2020 r.


Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.
Formy i wysokość nagród określają organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz liczbę nagrodzonych prac.


Szczegółowe warunki Konkursu oraz regulamin określone są na stronie: https://www.rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem Jury, Hanną Bibrowską Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

csm Plakat Konkurs Wizja Zero 4 750 726a24a9e4
Informacje szczegółowe na stronie: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

Gotów aby podjąć inwestycyjne wyzwanie? Już 13 maja startuje SZKOŁA MISTRZÓW INWESTYCJI -  konkurs dla studentów, w którym możesz wygrać nawet 1500 zł w gotówce!

Zapraszamy wszystkich studentów uczelni partnerskich do zmierzenia się z rynkiem kapitałowym. Będziecie mieli okazję nauczyć się jak handlować instrumentami finansowymi z całego świata, inwestując wirtualne 10 000 zł na platformie mobilnej Domu Maklerskiego TMS Brokers.

Jak dołączyć do konkursu?

 1. Wejdź na stronę tms.pl/konkursstudencki (strona ruszy wraz ze startem rejestracji - już 6 maja!).
 2. Zarejestruj się w konkursie.
 3. Otrzymasz od nas wiadomość e-mail oraz SMS-a z linkiem do pobrania aplikacji na Twój telefon i danymi do Twojego konta demo.
 4. Niezależnie od tego kiedy się zarejestrujesz, 13 maja Twoje konto w aplikacji zostanie zresetowane do 10 000 wirtualnych złotych.
 5. Inwestuj! Kupuj, sprzedawaj, śledź sentyment innych inwestorów między 13 a 24 maja. Osoba z najwyższą stopą zwrotu otrzymuje tytuł Mistrza Inwestycji i wygrywa 1500 zł w gotówce!

Przewidzieliśmy także nagrody dla najlepszych reprezentantów poszczególnych uczelni. Każdy z nich otrzyma 500 zł. Dodatkowo uczelnia, której najlepszych dziesięcioro studentów wygeneruje w sumie najwyższą stopę zwrotu, zyska tytuł Szkoły Mistrzów Inwestycji TMS Brokers i 3000 zł!

Lista uczelni partnerskich:

 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki

Czujesz, że jesteś zielony w inwestowaniu? Nie przejmuj się! Eksperci z TMS Brokers opowiedzą Ci z czym to się je! Dołącz do wydarzeń organizowanych na partnerskich uczelniach i dowiedz się jak wykorzystać potencjał mobilnego inwestowania! Szczegóły na profilach partnerów.

Zatem na co czekasz? Do dzieła! :)

FB grafika1

K O N K U R S
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do wzięcia udziału w II edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie dot. rozwoju obszarów wiejskich.

Celem Konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Na prace obronione w latach 2017-2018 czekamy do 5 maja.

Do wygrania odpowiednio 3 000, 2000 oraz 1 000 PLN.

Szczegóły wraz z regulaminem oraz wzorem formularza na stronie IRWiR PAN http://www.irwirpan.waw.pl/634/633/konkurs-na-prace-magisterska-2019

55770020 2180379148721141 8634179524017258496 n
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.