Szanowni Państwo,

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2019 i 2020.

Zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu problematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne.


W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:
·      I miejsce - 3 000 zł
·      II miejsce - 2 000 zł
·      III miejsce - 1 000 zł.

Prace prosimy nadsyłać w terminie do  21 czerwca 2021 roku. Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o konkursie oraz udostępnienie na stronie internetowej i/lub profilu facebook Państwa Uczelni linku do konkursu dostępnego na fanpage'u naszego Instytutu: https://www.facebook.com/irwirpan/posts/3943121642446874.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/778/633/konkurs-na-prace-magisterska-2021. W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do wiadomości dołączamy plakat, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Z poważaniem
dr Anna Rosa / Przewodnicząca Kapituły Konkursu
Łukasz Komorowski / Sekretarz  Kapituły Konkursu

Polska Akademia Nauk                    Polish Academy of Sciences
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa       Institute of Rural and
Agricultural Development
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, PL
http://www.irwirpan.waw.pl

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VIII polską edycję konkursu Etyka w finansach.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniem etyki w sektorze finansowym. Jego ideą jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Dziś - w czasach przyśpieszonego budowania kapitalizmu, kryzysów finansowych i wyzwań roku 2020 - refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, jest niezwykle potrzebna.

Konkurs daje szansę podzielenia się pasją do wykonywanej pracy, efektami badań naukowych, obserwacjami, a także pomysłami na ulepszenie systemu.

Jak co roku, zadaniem konkursowym jest napisanie eseju.

Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Międzynarodowa edycja konkursu organizowana jest przez Obserwatorium Finansowe w Genewie. Komisja Etyki Bankowej liczy, że przesłane prace będą cennym materiałem do dyskusji i działań podejmowanych w celu wzmocnienia roli etyki w sektorze finansowym.

Nagrody:

W VIII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 30 tys. zł. Nagrody przekazywane są w formie pieniężnej.

Sponsorami nagród są: PKO Bank Polski S.A., Bank Pocztowy S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Santander Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska.

 

Jak wziąć udział w Konkursie ?

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania norm etycznych. Powinien prezentować innowacyjne pomysły oraz jasne wnioski.

Więcej informacji: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 11 stycznia 2021 r. (formularz dostępny: https://rejestracjazbp.pl/konkurs/ )

Termin nadsyłania esejów upływa 1 marca 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FINSIM - Liga Akademicka dla studentów to unikalny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości.
W konkursie wykorzystujemy grę symulacyjną on-line z zarządzania bankiem.
Masz szansę zdobycia wiedzy praktycznej, certyfikatów i nagród!

Zapisy do 15 listopada 2020!

WIĘCEJ INFORMACJI www.liga.finsim.pl <http://www.liga.finsim.pl>

Fanpage na FB: https://www.facebook.com/FinsimLigaAkademicka/


Zapraszam do kontaktu z Menedżerem Konkursu:
Magdalena Skwarska,
tel. 723 723 750, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego.

Do udziału w konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2020 roku, napisanych w języku polskim.

 Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane cenne nagrody:

  • Za pracę licencjackąNagroda Prezesa Zarządu BFG: 5.000 zł , II Nagroda: 2.500 zł
  • Za  pracę magisterskąNagroda Prezesa Zarządu BFG: 10.000 zł, II Nagroda: 6.000 zł
  • Za pracę doktorskąNagroda Prezesa Zarządu BFG: 15.000 zł, II Nagroda: 8.000 zł

Ponadto Jury Konkursu może przyznać nagrody dodatkowe: odpłatną praktykę w BFG lub możliwość publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie "Bezpieczny Bank".

 Prace należy nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2021 roku z dopiskiem „Konkurs" na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu na stroniewww.bfg.pl/konkurs

XIII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XIII Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Założenia konkursowe

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich, które zostały obronione na uczelniach w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.. Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – promotorzy oraz uczelnie.

Nagrody

Wyboru najlepszych prac dokona kapituła konkursowa, która przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7000 zł,
oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek.

Informacje szczegółowe i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2020/magisterska/main.html

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.