Procedura Archiwizacji Prac Dyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych


ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji wersji elektronicznej prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Zatwierdzona praca przez promotora powinna zostać poddana procesowi archiwizacji w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych) znajdującym się pod adresem apd.tu.koszalin.pl.

Dostęp do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) wymaga posiadania konta w CAS - Centralnej Usługi Uwierzytelniania, czyli konta w systemie USOSweb. 

W przypadku utraty hasła do systemu, należy skorzystać z opcji przypomnienia hasła (loginem jest nr PESEL).1. Student wybiera język pracy, wprowadza do APD streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim.

Dodatkowo wymagany jest: tytuł w języku angielskim (jeżeli praca była przygotowana w języku polskim lub w języku innym niż język angielski), temat pracy w języku polskim (jeżeli praca była przygotowana w języku innym niż polski), słowa kluczowe i streszczenie w języku obcym, jeżeli praca została przygotowana w języku innym niż polski, po uprzednim uzgodnieniu treści tych danych z promotorem.2. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF. W tym celu należy nacisnąć link „Przejdź do dodawania plików” umiejscowionego na górze strony programu do archiwizacji.3. Uruchomienie powyższego linku spowoduje przejście do strony z danymi o pracy oraz linkiem pozwalającym na dodanie plików z pracą dyplomową. Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system, jest ustalany przez administratora systemu (w chwili obecnej jest to 15 MB).4. Po przejściu na zakładkę "Pliki" autor pracy ma możliwość dodania plików związanych ze swoją pracą.

dodaj plik
W zakładce Rodzaj są dwie możliwości do wyboru: Praca (plik pdf z treścią pracy dyplomowej) oraz Inny (materiały dodatkowe nie będące częścią drukowanej pracy). Po wybraniu pliku z pracą naciskamy link DODAJ DO ZESTAWU. Po poprawnym przesłaniu pliku pojawi się lista plików które zostały dołączone do tej pracy dyplomowej - nazwa przesłanego pliku zostanie automatycznie zmieniona zgodnie z obowiązującą maską.

dodaj plik5. Następnym krokiem jest przekazanie plików i opisu pracy do promotora w celu zatwierdzenia pracy.6. Przekazane pliki są badane w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.


Wynik badania dostępny jest po jego ukończeniu.7. Student po zatwierdzeniu pracy przez promotora może pobrać plik z APD w celu jej wydrukowania. Aby pobrać pracę, należy wykorzystać specjalny link Wersja do druku, który spowoduje uruchomienie mechanizmu kontroli pracy przesłanej do APD:

apd wydruk pracy


Działanie mechanizmu jest następujące:
a. Po wgraniu pliku PDF oznaczonego jako 'Praca' autor pobiera z systemu jego zmodyfikowaną wersję.
b. Wersja ta zawiera numery kontrolne nałożone na wszystkie strony dokumentu (oprócz kilku początkowych). Kilka z tych numerów zostaje wylosowanych i zapisanych w bazie danych.
c. Autor drukuje pracę pobraną z systemu (plik z dopiskiem watermarked) i składa ją w BOS (pokój 123A).
d. Pracownik BOS weryfikuje zgodność numerów zapisanych w bazie ze złożoną wersją papierową.

Pracę z numerami kontrolnymi można pobrać za pomocą linku 'Wersja do druku'- tylko dla plików PDF oznaczonych jako 'Praca' i znajdujących się w ostatnim zestawie. Numery kontrolne generowane są na podstawie sumy kontrolnej pliku, w związku z czym dla dokładnie tego samego pliku zapisanego wielokrotnie w APD, wygeneruje się zawsze taki sam zestaw numerów kontrolnych. Nie ma możliwości zmiany numeru kontrolnego.

Stronę tytułową należy traktować jako pierwszą. Nawet jeżeli nie ma na niej numeru, a następna (spis treści) będzie druga i może mieć numer 2. Jeżeli numeracja rozpocznie się od spisu treści (1), to system policzy stronę tytułową jako pierwszą i numery kontrolne nie będą się zgadzać.

Poniżej wycinek ukazujący lokalizację numeru kontrolnego.


Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.