Zgodnie z Regulaminem Studiów PK § 21 ust. 8 pkt. 2 studenci powracający z urlopu na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 proszeni są o składanie w DZIEKANACIE wniosków o kontynuacji studiów do 19.02.2018 r.
Studenci powtarzający ostatni semestr zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie następujących dokumentów:

1. Umowy o usługach edukacyjnych w 2 egzemplarzach (wzór umowy w gablocie przy Dziekanacie pokój 123A). Umowa znajduje się na stronie USOSweb.
2. Podania o wznowienie studiów wraz z indeksem
3. Opinii promotora

Uwaga studenci niestacjonarni
Deklaracje dotyczące płatności za usługi edukacyjne na raty można składać w pokoju 122A i 123A do dnia 06.02.2018 r.
Trwa nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+
na rok akademicki 2018/2019

SMS - wyjazdy studentów na STUDIA
    SMP - wyjazdy studentów na PRAKTYKI

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają - certyfikat językowy)
w terminie do dnia 16.02.2018

Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy dostępne na stronie: http://www.tu.koszalin.pl/art/523

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla STUDENTÓW oraz PRACOWNIKÓW zainteresowanych wyjazdami w ramach

programu Erasmus + w roku akademickim 2018/2019

Planowane wyjazdy w roku 2018/2019:
SMS – wyjazdy STUDENTÓW NA STUDIA zagraniczne
SMP – wyjazdy STUDENTÓW NA PRAKTYKI zagraniczne

STA - wyjazdy NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

STT - wyjazdy PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH

Zapraszamy na spotkanie
02.02.2018 (piątek) godz. 17.00
ul. Racławicka 15-17, sala 212 blok A
STUDIA STACJONARNE

Ekonomia II stopień 1 rok, semestr 2
 • Ekonomia menedżerska
 • Finanse i polityka pieniężna
 • Gospodarka publiczna i samorządowa
Zarządzanie II stopień 1 rok, semestr 2
 • Zarządzanie usługami
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi
STUDIA NIESTACJONARNE

Ekonomia II stopień 1 rok, semestr 2
 • Finanse i polityka pieniężna
 • Gospodarka publiczna i samorządowa
Zarządzanie II stopień 1 rok, semestr 2
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie MSP
14 grudnia 2017 Pan Krzysztof Burzyński z Konwentu Przedsiębiorców WNE przeprowadził na zajęciach z Gier Biznesowych grę rekrutacyjną połączoną  z testowaniem wersji gry dotyczącej czynników podejmowania decyzji.

Studenci Zarządzanie po raz drugi mieli możliwość sprawdzenia swych umiejętności rozgrywania gier biznesowych spoza programu ujętego w USOSie PK.  Studenci podejmowali decyzje podczas gry na poziomie podstawowym i wyższym (sytuacyjnym), osiągając naprawdę świetne wyniki.

Dziękujemy przedstawicielowi biznesu za zaangażowanie w pracę ze studentami!

Sprawozdanie sporządziła: Alina Oczachowska

Galeria zdjęć
Zapraszamy studentów do udziału w projekcie "Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy".

Celem projektu jest wsparcie studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia w znalezieniu atrakcyjnej pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem.

Rekrutacja do projektu trwa od 27 listopada do 15 grudnia 2017 r.

W ramach projektu studenci będą mogli skorzystać m.in. z następującego wsparcia:
 • Dokonanie analizy własnego potencjału, kompetencji, talentów poprzez testy predyspozycji zawodowych i osobowościowych;
 • Indywidualne spotkanie doradcy zawodowego ze studentem, gdzie celem będzie doradzenie jak najlepszej drogi rozwoju zawodowego dopasowanej do jego predyspozycji, pasji, potrzeb;
 • Szkolenie grupowe którego celem jest rozwój praktycznych umiejętności pozwalających na wzrost efektywności własnej tj.: budowanie relacji, budowanie pewności siebie, rozwijanie postawy przedsiębiorczej, umiejętność negocjacji, radzenie sobie ze stresem;
 • Coaching zawodowy oraz mentoring w miejscu pracy.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod linkiem:
http://www.kariera.koszalin.pl/art/316/ruszala-rekrutacja-do-projektu-biuro-karier-politechniki-koszalinskiej-promotorem-aktywnosci-zawodowej-na-rynku-pracy.

Kontakt:
Katarzyna Kowalczyk
Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej
ul. Rejtana 11, 75-507 Koszalin
tel. (094) 3478 928
Spotkanie TechKlubu na WNE Serdecznie zapraszamy na spotkanie TechKlubu, które odbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych w dn. 07.12.2017 r., o godz. 12.15, sala 20A. Tym razem na TechKlubie porozmawiamy o bankowości mobilnej, będzie o nowoczesnych technologiach mobilnych w bankowości na przykładzie Banku PeKaO SA. Ponadto uczestnicy spotkania będą mieli możliwość poznania tajników pracy w banku powierniczym! Dla osób zarejestrowanych organizatorzy przewidzieli nagrody !!!
Link do wydarzenia: http://sektor3-0.pl/techklub/koszalin/
Link do rejestracji: https://crm.sektor3-0.pl/techklub/koszalin

Kolegium Dziekańskie
ZARZĄDZENIE Nr 40/2017
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

§ 1

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) wyznacza się dzień 30 marca 2018 r. (piątek) jako dzień wolny od pracy w zamian za przypadający w sobotę 6 stycznia 2018 r. dzień świąteczny.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
Studenci I-go roku zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie następujących dokumentów:

1. Umowy o usługach edukacyjnych w 2 egzemplarzach (wzór umowy w gablocie przy Dziekanacie pokój 123A). Umowa znajduje się na stronie USOSweb.
2. Zlecenia o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej.
3. Uregulowanie opłaty w kwocie 21,00 zł. (legitymacja i indeks) na swoje indywidualne konto.

Informacja o wydaniu indeksów będzie podana w późniejszym terminie.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych upływa dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 20.10.2017 r., a dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 20.03.2018 r.

Natomiast termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa na semestr zimowy - 05.11.2017 r., a na semestr letni 05.04.2018 r.

W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminów student otrzymuje świadczenia pomocy materialnej od miesiąca, w którym złożył komplet dokumentów pod warunkiem, że uczelnia posiada środki finansowe.

Informacje szczegółowe i załączniki na stronie: http://tu.koszalin.pl/kat/267

Oddział Zachodniopomorski PFRON w Szczecinie informuje, że można składać wnioski w Module II o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Aktywny samorząd.

Więcej informacji o pomocy w Module II znajdą Państwo pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/studenci

oraz na stronie: www.koszalin.pl/pl/news/aktywny-samorzad

logo PFRON 2011 r

Od 27.06.2017 r. do 30.09.2017 r. studenci mogą przedstawiać rektorowi swoje kandydatury do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Student swoją kandydaturę przedstawia rektorowi za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, we właściwym dziekanacie.

Kwestie przyznawania w/w stypendium reguluje ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.07.2015 r., a także Zarządzenie Nr 32/2015 Rektora PK z dnia 22.07.2015 r.

Rozporządzenie oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendiów na rok akademicki 2017/2018, w tym wzór wniosku, dostępne są na stronie internetowej MNiSW www.nauka.gov.pl w zakładce „Szkolnictwo wyższe/sprawy studentów i doktorantów/stypendium ministra”
Karta obiegowa będzie podpisywana po zaksięgowaniu opłaty za dyplom.
Szanowni studenci,

z przyjemnością informuję, że studenci Koła Naukowego Finansów POLTECH wzięli udział i zajęli 4 miejsca w konkursie BANRISK Liga Akademicka!.

Studentami reprezentującymi nasz Wydział byli: Pani Joanna Dankowska (przewodnicząca), Pani Justyna Bujwid, Pan Adam Laszota, Pani Lucyna Pogodzińska oraz Pani Wioleta Rompa.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego GRATULUJĘ!!
dr Kamila Radlińska
Prodziekan ds. studenckich

W dniu 23 marca 2017r. na naszym Wydziale Pan Krzysztof Burzyński z grona przedsiębiorców Konwentu WNE przeprowadził wykład połączony z testowaniem gry rekrutującej. Wykład dotyczył zachowań pracowników o różnym rodzaju temperamentu. Grupy uczestniczące w grze były bardzo zainteresowane i chciały rozgrywać grę na różnych poziomach sytuacyjnych.

Galeria zdjęć
spar stipendium

Szanowna Studenci,

otrzymaliśmy od dyrektorem Fundacji European Funding Guide (www.european-funding-guide.eu) prośbę o rozpropagowanie informacji o możliwości uczestnictwa studentów WNE w programie stypendialnym Fundacji. Program stypendialny skierowany jest do wszystkich studentów. Fundacja EFG stworzyła program stypendialny dla studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu.

Więcej informacji o stypendium znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.mojekupony.pl/stypendium

Z poważaniem
dr Kamila Radlińska
Prodziekan ds. studenckich

KW
Szanowni Studenci kierunku Ekonomia

Proszę wszystkich Studentów kierunku Ekonomia o udział w pilotażowym badaniu Zintegrowanego modelu kształcenia się przez całe życie na uczelniach wyższych KNOWLEDGE@WORK. Celem projektu jest ukształtowanie u słuchaczy wysokiego poziomu kompetencji miękkich pożądanych na współczesnym rynku pracy. Zgodnie z wnioskami ujętymi w raporcie PARP „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” niezależnie od sektora gospodarki kadra pracownicza i menedżerska powinna oprócz wiedzy specjalistycznej posiadać wykształcone kompetencje kluczowe m.in. Pracę w zespole, Komunikację interpersonalną oraz Kreatywność.

Wydział chciałby dokonać diagnozy Państwa kompetencji, po to aby ewentualnie dokonać dostosowania programu kształcenia do Państwa potrzeb.

Liczę na Państwa zaangażowanie i pełne uczestnictwo.

Z poważaniem

Kamila Radlińska
Prodziekan ds. studenckich

W związku z powyższym proszę o wykonanie zadań według instrukcji.
Krok 1. Zarejestrować się w systemie K@W na stronie internetowej (http://katw.tu.koszalin.pl)
Krok 2. Do rejestracji proszę użyć własnych danych.

WAŻNE!
Przy rejestracji proszę o przyporządkowanie własnej osoby według następującego klucza:
- Studenci kierunku Ekonomia studiów stacjonarnych stopnia I i stopnia II zapisują – E1
- Studenci kierunku Ekonomia studiów niestacjonarnych stopnia I i stopnia II zapisują – E2
(rejestracji proszę dokonać do dnia 31.03.2017r.)

Krok 3. Dnia 01.04.2017r. brokerzy edukacyjni załączą na Państwa kontach materiały e-learningowe do nauki. Załączone materiały należy przeczytać i po zakończeniu rozwiązać test- osobno dla poszczególnych kompetencji.

Test należy rozwiązać do 30.04.2017r. Informacje o rezultatach testu będą widoczne na Państwa kontach.

Krok 4. Dnia 01.06.2017r. o godz. 15.00 w Biurze Dziekana WNE odbędzie się uroczyste rozdanie Zaświadczeń KNOWLEDGE@WORK Zintegrowanego modelu kształcenia się przez całe życie na uczelniach wyższych.

W razie pytań informacji udzielają brokerzy edukacyjni Pani dr Aneta Kisiel (konsultacje czw. 16.45- 17.30 pokój 505A lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz Pani dr Weronika Toszewska- Czerniej (konsultacje wt. 11.45- 12.45 pokój 526A lub mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Platforma Knowledge at Work

Akademia EFC to inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego kształtowania kariery zawodowej. Buduje świadomość, że rozwijanie indywidualnych kompetencji przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego własnego kraju oraz Europy. Celem Akademii EFC jest także ułatwienie kontaktu z atrakcyjnymi potencjalnymi pracodawcami.

Szczegóły dostępne na stronie https://www.akademiaefc.pl/
W imieniu firmy Coloplast Global pragnę zaprosić Państwa do aplikacji w programach stażowych.
Firma Coloplast Global organizuje 3-letnie programy stażowe dla osób, które ukończyły studia do 12 miesięcy lub są na ostatnim roku studiów. Pierwsze 18 miesięcy to staż w Centrum Biznesowym w Szczecinie, kolejne 18 miesięcy to staż w Danii.

Poniżej link do ważnych informacji:
http://www.coloplastglobalcareerchallenge.com/choose-your-path.html
Zastanawiasz się, jak to jest prowadzić biznes? Chcesz zacząć, ale się boisz? Nie masz środków? Uważasz, że w grupie byłoby raźniej, ale jakoś nikt nic nie proponuje?
pdfZaproszenie do udziału w projekcie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że w dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umorzenia kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013).

Aktualne informacje na temat sytemu pożyczek i kredytów studenckich, znajduje się na stronie internetowej http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą wyniki tegorocznej edycji badania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Z poważaniem Kolegium Dziekańskie WNE
Politechnika Koszalińska została włączona do programu stypendialnego dla kobiet "Nowe technologie dla dziewczyn". Jest to program stypendialny dla młodych kobiet, które wiążą swoją przyszłość z branżą technologiczną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej www.stypendiadladziewczyn.pl.

Informuję, iż na platformie krk.tu.koszalin.pl dostępne są karty kursów dla poniżej wymienionych cykli kształcenia:

 • I st. - 2012 - 2015 (sem.:1,2,3,4,5)
 • II st. - 2012 - 2014 (sem.:1,2,3,4)
 • I st. - 2013 -2016 (sem.: 1,2,3)
 • II st. - 2013 - 2015 (sem.:1,2,3)
 • I st. - 2014 - 2017 (sem.:1)
 • II st.- 2014 - 2016 (sem.:1)
Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), Uchwały Senatu nr 18/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej oraz Zarządzenia Rektora nr 10/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych przez Politechnikę Koszalińską, do złożenia we właściwym dziekanacie, wypełnionej w dwóch egzemplarzach umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.

Wzory do pobrania:

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.