Zajęcia z dr Beatą Zaleską z przedmiotu Rachunkowość Zarządcza (ćwiczenia) zostaly przełożone z dnia 23.01.2019 (środa 13:15 - 15:00, sala 411A) na dzień 24.01.2019 (czwartek) w godzinach 9:15 - 11:00 w sali 411A.

Rozpoczęła się ankietyzacja dotycząca jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Zakończenie ankietyzacji upływa z dniem 24.02.2019r

Zachęcamy wszystkich studentów do wypełniania ankiet.

Studia stacjonarne
Ekonomia II stopień 1 rok, semestr 2:

 • Ekonomia menedżerska
 • Finanse i polityka pieniężna

Zarządzanie II stopień 1 rok, semestr 2:

 • Zarządzanie turystyką i eventami
 • Zarządzanie usługami

Studia niestacjonarne
Ekonomia II stopień 1 rok, semestr 2:

 • Finanse i polityka pieniężna

Zarządzanie II stopień 1 rok, semestr 2:

 • Zarządzanie usługami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

W dniu 19 grudnia 2018 roku pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej - dr Anna Szczepańska-Przekota - zdobyła II miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tytuł wyróżnionej pracy: „Zależność cen gotówkowych i terminowych na światowych rynkach surowców rolnych”, promotorem był dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP. Praca została obroniona na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

W piątej edycji konkursu mogły startować prace doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Nadesłane prace oceniała Kapituła Konkursu składająca się z pracowników naukowych oraz pracowników GPW. Kapituła brała pod uwagę poziom merytoryczny prac, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków.

Odnośnik do oficjalnego wpisu na stronie GPW (GPW rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską): https://www.gpw.pl/aktualnosci

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W imieniu Kolegium Dziekańskiego
Kamila Radlińska

 DSC2410

Studenci kierunku Ekonomia II st. 2 rok, przypominamy o rozpoczynającym się w poniedziałek tj. 26.11.2018 r cyklu szkoleń z Technik sprzedaży w sali 515A. Harmonogram szkoleń.
Studenci kierunku Zarządzanie II st. 2 rok oraz Finanse i rachunkowość 3 rok przypominamy o rozpoczynającym się jutro tj. 23.11.2018 r cyklu szkoleń ze Standardów księgowości komputerowej Comarch ERP Optima w sali 303A. Obecność obowiązkowa. W załączeniu harmonogram szkoleń.
Studenci 3 roku kierunku Ekonomia I stopnia biorący udział w Projekcie „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”

Dnia 14 listopada 2018 r. (środa) w godz. 8:00-14:30 w sali 102A odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach kursu Praktyczne aspekty prowadzenia biznesu.
plakat ze stopka
Szanowni studenci kierunku Zarządzanie II st. 2 rok, Ekonomia II st., 2 rok oraz Finanse i Rachunkowość 3 rok informujemy, że szkolenia w ramach projektu "Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej" rozpoczną się w drugiej połowie listopada 2018 r.
Szanowni Studenci kierunku EKONOMIA 2 rok II st. ZARZĄDZANIE 2 rok, II st., FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ 3 rok przypominam o złożeniu dokumentów rekrutacyjnych dotyczących Projektu "Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej" do pok. 103A w terminie do 12.10.2018 r. (piątek).
42941446 1547476382019727 1441573612187287552 n
Szanowni Studenci kierunku EKONOMIA 3 rok I st. ZARZĄDZANIE 3 rok, I st.oraz Turystyka i Rekreacja 3 rok I st. przypominam o złożeniu dokumentów rekrutacyjnych dotyczących Projektu "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia Politechnice Koszalińskiej" do pok. 103A w terminie do 12.10.2018 r. (piątek).

42837629 1547476372019728 6163973695548162048 n

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studenci I-go roku zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie następujących dokumentów:

1. Umowy o usługach edukacyjnych w 2 egzemplarzach (wzór umowy w gablocie przy Dziekanacie pokój 123A).

     Umowa znajduje się na stronie USOSweb.

2. Zlecenia o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej.

3. Uregulowanie opłaty w kwocie 26,00 zł. (legitymacja + indeks) na swoje indywidualne konto.

Informacja o wydaniu indeksów będzie podana w późniejszym terminie

 

UWAGA STUDENCI - powtarzający semestr w roku akademicki 2018/2019
studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie następujących dokumentów:

1. Podania o wznowieniu studiów wraz z indeksem,

2. Umowy o usługach edukacyjnych w 2 egzemplarzach (umowa znajduje się na stronie USOSweb).mBank szuka "młode talenty" do praktyk i stażu w banku.

Szczegóły i warunki zatrudnienia pod adresem: https://bankowetalenty.pl/

Zapraszamy na stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców - udział w Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2018 w Brighton (http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/student-and-ec-2018).
 
Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.
 
O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie.
 
Więcej informacji o stypendium znajduje się w załączonym pliku, a także na stronie: www.euroreg.uw.edu.pl
Karty obiegowe będą podbijane po zaksięgowaniu opłaty za dyplom w systemie USOS-web.
Szanowni Państwo,

Warszawski Instytut Bankowości wraz z Fundacją Krajowej Izby Rozliczeniowej na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, realizuje ogólnopolski program edukacyjny Bankowcy dla Edukacji poświęcony rozwojowi gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwu w ramach, którego prowadzony jest projekt „Otwarte usługi bankowe”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i kształtowanie właściwych postaw oraz nawyków poszczególnych grup docelowych (dzieci, młodzieży, studentów, pracowników sektora bankowego oraz seniorów) wobec rozwoju gospodarki elektronicznej, elektronicznych usług finansowych oraz nowoczesnych i bezgotówkowych form płatności. Projekt został przygotowany tak aby odpowiadać na bieżące potrzeby i oczekiwania kolejnych pokoleń Polaków związane z dynamicznym rozwojem technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku na bardziej świadomych i wykwalifikowanych pracowników sektora finansowego.

Darmowy film edukacyjny - atak epilepsji (padaczki):
Oddział Zachodniopomorski PFRON w Szczecinie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Aktywny samorząd-Moduł II

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2018 r.:
- 30 marca 2018 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018),
- 10 października 2018 r. ( dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/19).

Więcej informacji o pomocy w Module II znajdą Państwo na stronach: www.pfron.org.pl Menu: o Funduszu → Programy i zadania PFRON → Programy i zadania realizowane obecnie → Aktywny samorząd.

Realizatorem programu w Szczecinie jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91-46-46-150, 91-46-46-151.
Na prośbę studenta będą wystawiane faktury tylko dla osób fizycznych.
Studenci powtarzający ostatni semestr zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie następujących dokumentów:

1. Umowy o usługach edukacyjnych w 2 egzemplarzach (wzór umowy w gablocie przy Dziekanacie pokój 123A). Umowa znajduje się na stronie USOSweb.
2. Podania o wznowienie studiów wraz z indeksem
3. Opinii promotora

Uwaga studenci niestacjonarni
Deklaracje dotyczące płatności za usługi edukacyjne na raty można składać w pokoju 122A i 123A do dnia 06.02.2018 r.
14 grudnia 2017 Pan Krzysztof Burzyński z Konwentu Przedsiębiorców WNE przeprowadził na zajęciach z Gier Biznesowych grę rekrutacyjną połączoną  z testowaniem wersji gry dotyczącej czynników podejmowania decyzji.

Studenci Zarządzanie po raz drugi mieli możliwość sprawdzenia swych umiejętności rozgrywania gier biznesowych spoza programu ujętego w USOSie PK.  Studenci podejmowali decyzje podczas gry na poziomie podstawowym i wyższym (sytuacyjnym), osiągając naprawdę świetne wyniki.

Dziękujemy przedstawicielowi biznesu za zaangażowanie w pracę ze studentami!

Sprawozdanie sporządziła: Alina Oczachowska

Galeria zdjęć
Studenci I-go roku zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie następujących dokumentów:

1. Umowy o usługach edukacyjnych w 2 egzemplarzach (wzór umowy w gablocie przy Dziekanacie pokój 123A). Umowa znajduje się na stronie USOSweb.
2. Zlecenia o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej.
3. Uregulowanie opłaty w kwocie 21,00 zł. (legitymacja i indeks) na swoje indywidualne konto.

Informacja o wydaniu indeksów będzie podana w późniejszym terminie.
W dniu 23 marca 2017r. na naszym Wydziale Pan Krzysztof Burzyński z grona przedsiębiorców Konwentu WNE przeprowadził wykład połączony z testowaniem gry rekrutującej. Wykład dotyczył zachowań pracowników o różnym rodzaju temperamentu. Grupy uczestniczące w grze były bardzo zainteresowane i chciały rozgrywać grę na różnych poziomach sytuacyjnych.

Galeria zdjęć

KW
Szanowni Studenci kierunku Ekonomia

Proszę wszystkich Studentów kierunku Ekonomia o udział w pilotażowym badaniu Zintegrowanego modelu kształcenia się przez całe życie na uczelniach wyższych KNOWLEDGE@WORK. Celem projektu jest ukształtowanie u słuchaczy wysokiego poziomu kompetencji miękkich pożądanych na współczesnym rynku pracy. Zgodnie z wnioskami ujętymi w raporcie PARP „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” niezależnie od sektora gospodarki kadra pracownicza i menedżerska powinna oprócz wiedzy specjalistycznej posiadać wykształcone kompetencje kluczowe m.in. Pracę w zespole, Komunikację interpersonalną oraz Kreatywność.

Wydział chciałby dokonać diagnozy Państwa kompetencji, po to aby ewentualnie dokonać dostosowania programu kształcenia do Państwa potrzeb.

Liczę na Państwa zaangażowanie i pełne uczestnictwo.

Z poważaniem

Kamila Radlińska
Prodziekan ds. studenckich

W związku z powyższym proszę o wykonanie zadań według instrukcji.
Krok 1. Zarejestrować się w systemie K@W na stronie internetowej (http://katw.tu.koszalin.pl)
Krok 2. Do rejestracji proszę użyć własnych danych.

WAŻNE!
Przy rejestracji proszę o przyporządkowanie własnej osoby według następującego klucza:
- Studenci kierunku Ekonomia studiów stacjonarnych stopnia I i stopnia II zapisują – E1
- Studenci kierunku Ekonomia studiów niestacjonarnych stopnia I i stopnia II zapisują – E2
(rejestracji proszę dokonać do dnia 31.03.2017r.)

Krok 3. Dnia 01.04.2017r. brokerzy edukacyjni załączą na Państwa kontach materiały e-learningowe do nauki. Załączone materiały należy przeczytać i po zakończeniu rozwiązać test- osobno dla poszczególnych kompetencji.

Test należy rozwiązać do 30.04.2017r. Informacje o rezultatach testu będą widoczne na Państwa kontach.

Krok 4. Dnia 01.06.2017r. o godz. 15.00 w Biurze Dziekana WNE odbędzie się uroczyste rozdanie Zaświadczeń KNOWLEDGE@WORK Zintegrowanego modelu kształcenia się przez całe życie na uczelniach wyższych.

W razie pytań informacji udzielają brokerzy edukacyjni Pani dr Aneta Kisiel (konsultacje czw. 16.45- 17.30 pokój 505A lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz Pani dr Weronika Toszewska- Czerniej (konsultacje wt. 11.45- 12.45 pokój 526A lub mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Platforma Knowledge at Work

W imieniu firmy Coloplast Global pragnę zaprosić Państwa do aplikacji w programach stażowych.
Firma Coloplast Global organizuje 3-letnie programy stażowe dla osób, które ukończyły studia do 12 miesięcy lub są na ostatnim roku studiów. Pierwsze 18 miesięcy to staż w Centrum Biznesowym w Szczecinie, kolejne 18 miesięcy to staż w Danii.

Poniżej link do ważnych informacji:
http://www.coloplastglobalcareerchallenge.com/choose-your-path.html
Politechnika Koszalińska została włączona do programu stypendialnego dla kobiet "Nowe technologie dla dziewczyn". Jest to program stypendialny dla młodych kobiet, które wiążą swoją przyszłość z branżą technologiczną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej www.stypendiadladziewczyn.pl.

Informuję, iż na platformie krk.tu.koszalin.pl dostępne są karty kursów dla poniżej wymienionych cykli kształcenia:

 • I st. - 2012 - 2015 (sem.:1,2,3,4,5)
 • II st. - 2012 - 2014 (sem.:1,2,3,4)
 • I st. - 2013 -2016 (sem.: 1,2,3)
 • II st. - 2013 - 2015 (sem.:1,2,3)
 • I st. - 2014 - 2017 (sem.:1)
 • II st.- 2014 - 2016 (sem.:1)
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję