Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Granty Interwencyjne, nr PPN/GIN/2020/1/00029 pn.: „Building resilient event sector in times of uncertainty”, luty - sierpień 2021, (kierownik: dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK).

Problem badawczy

W 2020 r. świat został poważnie dotknięty przez globalną pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Doprowadził on do zablokowania gospodarek lokalnych, regionalnych, a nawet krajowych na wiele miesięcy. Społeczeństwa stanęły w obliczu nowych wyzwań społecznych i ekonomicznych, takich jak: potencjalna utrata branż eventowych, turystycznych i hotelarskich. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, iż z powodu pandemii bezrobocie wzrośnie do 24,7 mln osób.
W Polsce w związku z wprowadzeniem obostrzeń wiele gałęzi stanowiących o rozwoju kraju zostało zamrożonych. Liczne działania biznesowe i społeczne zostały wstrzymane lub spowolnione na kilka tygodni, a w niektórych przypadkach nawet na miesiące. Wydarzenia i festiwale to najbardziej dotknięte sektory gospodarki. Ciągle nasilający się problem wynikający z ograniczeń dotyczących COVID-19 w połączeniu ze zmieniającymi się preferencjami konsumentów determinuje zmiany w sposobie spędzania wolnego czasu. W 2019 r. sektor ten w Polsce odpowiadał za 1,5% PKB, co z kolei dało 35 mld zł wkładu do gospodarki i 220 tys. miejsc pracy. W tym samym roku w polskich imprezach i festiwalach wzięło udział 16,3 mln osób z Polski i zagranicy. Pandemia COVID-19 doprowadziła branżę na skraj bankructwa, pozbawiając tysiące ludzi pracy i zarobków. Jeśli nie zostanie natychmiast rozwiązana sytuacja w tej dziedzinie, będzie to kolejny problemem społeczny.
Sytuacja ta stanowi wielkie wyzwanie społeczne, które wymaga pilnej interwencji w celu ocalenia tego, co pozostało i odbudowy odpornego sektora E&F poprzez zainicjowanie badań w tym zakresie. Proponujemy stworzenie projektu interwencyjnego, który pogłębia zrozumienie obecnego stanu zrównoważonego rozwoju sektora i potencjalnych rozwiązań ułatwiających jego przejście do stanu pandemicznego. Racjonalna dla tego projektu jest potrzeba posiadania aktualnej wiedzy opartej na doświadczeniach wynikających z aktualnych potrzeb w celu budowania odpornych ekosystemów E&F w „nowej rzeczywistości”.

Zespół:

IMG E0934 male

dr Grzegorz Kwiatkowski, prof. PK

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2009 r. obronił pracę magisterską w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2010-2011 był kierownikiem trzech projektów naukowych dotyczących rozwoju zrównoważonego turystyki finansowych z funduszy norweskich (EEA Grants). W czerwcu 2015 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Południowej Danii. W latach 2015-2016 odbył staż podoktorski w Uniwersytecie Południowej Danii, a w 2018 r. staż profesora wizytującego w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji (Program Schwerpunkt Polen). Od lutego 2020 r. jest kierownikiem projektu naukowego pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17. W 2020 r. otrzymał trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców.

20201201 104240

dr Dorota Janiszewska

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2012 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii (specjalność gospodarka publiczna i samorządowa) przyznany przez Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. W maju 2016 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia przyznany przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2019 roku uczestniczyła w wyjeździe zagranicznym w ramach wymiany uniwersyteckiej odbytym w Univeristy of Gjakova „Fehmi Agani” Faculty of Education Kosovo (Programu CEEPUS III). Natomiast w 2018 roku uczestniczyła w zagranicznym wyjeździe naukowo-dydaktycznym odbytym w Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Ivana Franki. Do tej pory jest Autorką i Współautorką ponad 50 publikacji naukowych w tym dwóch monografii oraz jednego podręcznika akademickiego. Od lutego 2020 r. jest wykonawcą w projekcie naukowym pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.

Lui

dr Luiza Ossowska

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 2000 r. obroniła pracę magisterską Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. W latach 2001-2008 była doktorantką na Wydziale Nauk Ekonomicznych (od 2006 r. Wydział Ekonomiczno-Społeczny) Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. W maju 2008 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dysertacja uzyskała wyróżnienie. W latach 2008-2012 pracowała na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 2010-2012 była kierownikiem grantu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim zakończonym w 2016 roku obroną. W ramach wymiany uniwersyteckiej w 2018 roku była na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Ivana Franki, a w 2019 roku na Uniwersytecie w Gjakovie w Kosowie. Od lutego 2020 r. jest członkiem zespołu realizującego projekt naukowy pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.

 image1

dr Dariusz Kloskowski

Pracownik Katedry Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. W 1998 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest absolwentem wielu studiów podyplomowych m.in. na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, w Sopockiej Szkole Wyższej, zaocznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego . W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń specjalistycznych. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych, kilkunastu wniosków racjonalizatorskich oraz kilkudziesięciu projektów edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia. Współautor „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście” do 12,5 m” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Od grudnia 2020 r. jest wykonawcą w projekcie naukowym pt. „Rola, wpływ i zakres oddziaływania festiwali kulinarnych w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 17.


Cele badawcze:

  1. Przegląd i analiza wpływu społecznego, gospodarczego, prawnego i organizacyjnego Covid-19 na sektor imprez i festiwali (E&F), stanowiący pierwsze tego typu opracowanie do przedstawienia wpływu Covid-19 na rentowność sektora eventowego.
  2. Zbudowanie spójnego instrumentu (ankiety) do wywiadów inwentaryzacyjnych z 500 organizatorami (E&F) w Polsce.
  3. Wykonanie 50 studiów przypadku na podstawie ustaleń z badania inwentaryzacji i dodatkowych kryteriów wyboru (wielkość, lokalizacja, zakres tematyczny itp.) celem opracowania raportu eksperckiego w zakresie wrażliwości eventowej.
  4. Ustanowienie modelu odporności dla sektora (E&F) (tj. Organizatorów, gości, mieszkańców).
  5. Organizacja warsztatów edukacyjnych na temat tego, czym jest COVID-19 i dlaczego ważne jest, aby goście czuli się bezpiecznie na evencie.
  6. Opracowanie raportu zawierającego zalecenia dotyczących transformacji sektora (E&F) i dostosowania się do „nowej rzeczywistości”.
  7. Opracowanie specjalistycznych artykułów w czasopiśmie „Ku prężnemu sektorowi wydarzeń w czasach niepewności”.
Zmiana terminu egzaminu z przedmiotu Analiza finansowa (EP) u Pani dr Ewy Szafraniec-Siluty z dnia 18.06.2021 r. godz. 16.10-17.40 na 19.06.2021 r. godz. 8.30-10.00.

Termin egzaminu końcowego online w sesji zasadniczej 2020/2021 - języki obce
dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Część pisemna:

piątek 18.06.2021 godz. 17-19 – studia stacjonarne i niestacjonarne

Zadanie ustne:

wtorek 22.06.2021 godz. 9-18 studia stacjonarne
sobota 26.06.2021 godz. 9-15 studia niestacjonarne


Termin egzaminu końcowego online w sesji poprawkowej 2020/2021 - języki obce
dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Część pisemna:

piątek 10.09.2021 godz. 17-19 – studia stacjonarne i niestacjonarne

Zadanie ustne:

sobota 11.09.2021 godz. 9-15 studia niestacjonarne
poniedziałek 13.09.2021 godz. 9-15 studia stacjonarne

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY na wyjazdy zagraniczne:

STUDIA oraz PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+

Rozpoczyna się nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+

na rok akademicki 2021/2022:

1/ SMS - wyjazdy studentów na studia (SEMSTR LETNI)
2/ SMP - wyjazdy studentów na praktyki

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy (oraz jeśli posiadają) - certyfikat językowy w terminie do dnia 28.05.2021

Formularze należy składać do Koordynatorów Wydziałowych.

Wzory formularzy: https://www.tu.koszalin.pl/art/523


Biuro Mobilności Międzynarodowej ogłasza nabór uzupełniający na wyjazdy zagraniczne studentów – studia (semestr letni) i praktyka - na nadchodzący rok akademicki 2021/22  w ramach Programu Erasmus+.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkanie online z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+, które odbędzie się w poniedziałek 17.05.2021 o godzinie 16:00, na platformie ZOOM

Szczegóły :

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/82557295130?pwd=M2RScEdOSDVkdXhJRXE0RnRwa3lEUT09

Meeting ID: 825 5729 5130
Passcode: KGM2db

Omówione zostaną podstawowe kryteria i wymogi programu wraz z całym procesem kwalifikacji w Politechnice Koszalińskiej.

Naukowe Koło Ekonomistów zaprasza do czynnego i biernego udziału w XIX Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Nauki społeczne i współczesna ekonomia - szanse, zagrożenia, wyzwania”.  

Wydarzenie jest w pełni darmowe (zarówno dla słuchaczy, jak i prelegentów) i odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams w dniach 10-11 grudnia 2021 r.  Prelegenci mogą rejestrować się do dnia 14 listopada 2021 r. (za pośrednictwem formularza - link w wydarzeniu poniżej).  

Organizatorem wydarzenia jest NKE, Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. 

Głównymi atutami XIX MSKN-u jest jego międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter oraz fakt, że prelegenci będą mieć możliwość wygłoszenia swoich referatów w języku polskim lub angielskim. Organizowane cyklicznie Międzynarodowe Studenckie Konferencje Naukowe rokrocznie cieszą się niemalejącym zainteresowaniem zarówno wśród studentów z polskich uczelni, jak i zagranicznych, w tym m.in. z Indii czy z Indonezji.  

LINKI DO WYDARZEŃ REKRUTACYJNYCH:  

Prelegenci/Speakers–Konferencja Naukowa XIX MSKN|XIX International Student Scientific Conference:  

https://www.facebook.com/events/115962017178770/ 

Słuchacze/Listeners – Konferencja Naukowa XIX MSKN | International Student Scientific Conference: 

https://www.facebook.com/events/4607752422574647 

W załączniku znajduje się harmonogram sesji zerowej.
W dzisiejszym wydaniu tygodnika Miasto pojawił się artykuł o realizacji projektu dydaktycznego dla studentów WNE kierunku Logistyka i TiR nt. „Kompleksowy program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych” Nr projektu: POWR.03.01.00-00-O022/19

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2020 Rektora PK w sprawie organizacji pracy uczelni w okresie włączenia miasta Koszalin do strefy czerwonej, w związku z COVID-19, konsultacje dla studentów odbywają się w formie online wykorzystując czat w MS Teams w terminach, które wpisane są w USOSweb.

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem zwiększonego zagrożenia epidemicznego od dnia 17.10.2020 r. do odwołania zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych będą realizowane w trybie online na platformie MS Teams.
Proszę o dołączanie się do swoich przedmiotów/zajęć na platformie MS Teams zgodnie z planem zamieszczonym w USOSweb.
Na zajęcia zdalne proszę logować się na platformę MS Teams - logowanie na stronie https://www.office.com/ 

Każdy student w usłudze MS Teams loguje się adresem e-mail w postaci Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane dostępowe przesyła Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI).

Problemy związane z usługą MS Teams proszę zgłaszać wyłącznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Numer indeksu = numer albumu w systemie USOSweb
Szanowni Państwo!

W imieniu Centrum AMRON zapraszam serdecznie do udziału w anonimowym badaniu dotyczącym rynku najmu nieruchomości. Ankieta ma na celu zdiagnozowanie sytuacji mieszkaniowej studentów i stanowić będzie podstawę do publikacji ogólnopolskiego raportu. Wszystkie odpowiedzi zostaną poddane analizie, a wnioski opublikowane w postaci broszury. Odbiorcami raportu będą studenci, właściciele nieruchomości oraz instytucje związane ze szkolnictwem wyższym. Wasz udział w badaniu jest dla nas bardzo ważny.

W imieniu Centrum AMRON dziękuję!

Link do ankiety: www.amron.pl/badanie_studenci
Szanowni Państwo,

Informujemy, że studenci i uczniowie, którzy na co dzień korzystają z edukacyjnych wersji programu Comarch ERP Optima,  w obecnej sytuacji mogą ściągnąć wersję demo bez konieczności podawania nr NIP przedsiębiorstwa. Link do wersji demo jak poniżej:

http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/pobranie/
(prosimy o wybranie Comarch ERP Optima 2020.3.1 SQL Server -  okienko z serwerem podstawowym).

W załącznikach przesyłamy również zeszyty ćwiczeń do pracy z programem, które mogą być również w tej sytuacji pomocne: Zeszyt_A.35_web oraz Zeszyt_A.36_web

Znalezione obrazy dla zapytania walutomat logoSerdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom II edycji konkursu na Pracę Dyplomową o tematyce walutowej. Celem konkursu było propagowanie tematyki walutowej wśród studentów, zainteresowanie tematem rynku forex, ideą fintechów, nowoczesnych kantorów internetowych i sposobów wymiany walut. Cieszymy się, że nasz konkurs spotkał się z zainteresowaniem młodych ludzi.

Po przeanalizowaniu nadesłanych prac, jury postanowiło w tym roku przyznać dwie nagrody.

I miejsce zdobył – Krzysztof Jarus za pracę „Powiązania cenowe między bitcoinem a innymi kryptowalutami”, napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dra hab. Grzegorza Przekoty na Politechnice Koszalińskiej.

Nagrodę przyznaliśmy za przedstawienie kryptowalut jako naturalnego kolejnego etapu w ewolucji pieniądza. Dogłębne przeanalizowanie powiązań cenowych między bitcoinem a pozostałymi głównymi kryptowalutami.

II miejsce zdobył – Aleksander Patrys za pracę „Bitcoin – współczesna alternatywa wobec pieniądza fiducjarnego – perspektywa prawnokarna”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Włodzimierza Wróbla na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Nagroda została przyznana za analizę miejsca kryptowalut w lokalnym chaosie prawnym.

Serdecznie gratulujemy!

Ze zwycięzcami skonstatujemy się również indywidualnie.


Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił pozwolenia na uruchomienie przez Politechnikę Koszalińską studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie wydało Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Trwa rekrutacja kandydatów na ten kierunek.

Jest to oferta dla absolwentów studiów I stopnia zarówno na Politechnice Koszalińskiej, jak i na innych uczelniach.

Studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość będą trwały cztery semestry. Przewidziano sześć specjalności: menedżer finansowy; sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa; doradztwo podatkowe; kadry i płace; bankowość i ubezpieczenia; doradca inwestycyjny na rynkach finansowych.

Kandydaci są przyjmowani na podstawie dyplomów ukończenia studiów I stopnia. W przypadku przyjęcia na studia absolwentów studiów niezwiązanych z dyscypliną naukową Ekonomia i Finanse przewidziano moduł dodatkowy, który umożliwi uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Studia kończą się egzaminem magisterskim.

Szczegóły dotyczące rekrutacji: https://irk.politechnika.koszalin.pl/pl/mBank szuka "młode talenty" do praktyk i stażu w banku.

Szczegóły i warunki zatrudnienia pod adresem: https://bankowetalenty.pl/
Szanowni Państwo,

Warszawski Instytut Bankowości wraz z Fundacją Krajowej Izby Rozliczeniowej na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, realizuje ogólnopolski program edukacyjny Bankowcy dla Edukacji poświęcony rozwojowi gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwu w ramach, którego prowadzony jest projekt „Otwarte usługi bankowe”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i kształtowanie właściwych postaw oraz nawyków poszczególnych grup docelowych (dzieci, młodzieży, studentów, pracowników sektora bankowego oraz seniorów) wobec rozwoju gospodarki elektronicznej, elektronicznych usług finansowych oraz nowoczesnych i bezgotówkowych form płatności. Projekt został przygotowany tak aby odpowiadać na bieżące potrzeby i oczekiwania kolejnych pokoleń Polaków związane z dynamicznym rozwojem technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku na bardziej świadomych i wykwalifikowanych pracowników sektora finansowego.

Darmowy film edukacyjny - atak epilepsji (padaczki):
Politechnika Koszalińska została włączona do programu stypendialnego dla kobiet "Nowe technologie dla dziewczyn". Jest to program stypendialny dla młodych kobiet, które wiążą swoją przyszłość z branżą technologiczną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej www.stypendiadladziewczyn.pl.
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.