Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa


Studia Podyplomowe oferują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z obszaru finansów przedsiębiorstw, odnoszące się między innymi do zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania płynnością, pozyskiwania kapitału, oceny efektywności projektów inwestycyjnych czy wyceny przedsiębiorstwa. Słuchacze studiów podyplomowych będą zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności umożliwiające im podejmowanie optymalnych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy Studia kierowane są m. in. do:
 • kadry zarządczej wszystkich szczebli zarządzania,
 • osób zarządzających projektami inwestycyjnymi, w tym pozyskujących fundusze z UE,
 • analityków finansowych,
 • pracowników działów controllingu,
 • osób zainteresowani innowacjami finansowymi.


Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty:

1 semestr - WSPÓLNY
 • Podstawy finansów,
 • Podstawy prawa finansowego,
 • Podatki i prawo podatkowe,
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej,
 • Podstawy rachunkowości.
2 semestr - Podyplomowe studia w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie,
 • Rynek kapitałowy,
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym,
 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • Wsparcie finansowe przedsiębiorstw z funduszy unijnych,
 • Strategie finansowania działalności gospodarczej,
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym,
 • Programy i fundusze wspierające przedsiębiorczość,
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • Strategie podatkowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:
 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 2 zdjęciami (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego (Decyzja).
 
Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 122A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:
 
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem „pok. 122A”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)

Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:
 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik 2017 r. - czerwiec 2018 r.;
 • Czas trwania: 2 semestry - łącznie 16 zjazdów (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy:
praktycy życia gospodarczego, nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej.

Kierownik Studiów
: dr Rafał Rosiński.

W razie pytań prosimy o kontakt
:
Sekretariat: mgr Ewa Duszyska-Rosiak, pokój 104A
Tel. (94) 34-39-154 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za studia:
 • Łącznie: 2630 zł (wraz z opłatą za świadectwo w wysokości 30 zł), z czego:
 • 1300 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1300 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)
Pliki do pobrania:
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.