Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń


Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami od strony teoretycznej i praktycznej. Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, szeroko rozumianym zarządzaniem ryzykiem, produktami ubezpieczeniowymi, przestępczością ubezpieczeniową oraz organizacją funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy Studia kierowane są m. in. do:
 • osób chcących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe,
 • osób pracujących w jednostkach prywatnych, jednostkach sfery finansów publicznych, organizacjach non-profit,
 • pracowników zakładów ubezpieczeń,
 • brokerów i agentów ubezpieczeniowych,
 • kadry zarządczej wszystkich szczebli zarządzania.


Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty:

1 semestr - WSPÓLNY
 • Podstawy finansów,
 • Podstawy prawa finansowego,
 • Podatki i prawo podatkowe,
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej,
 • Podstawy rachunkowości.
2 semestr - Podyplomowe studia w zakresie ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia w polityce społecznej,
 • Ubezpieczenia zdrowotne,
 • Ubezpieczenia społeczne i emerytalne,
 • Ubezpieczenia na życie,
 • Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe,
 • Ubezpieczenia majątkowe,
 • Prawo rynku ubezpieczeniowego w Polsce i UE (Dyrektywy),
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe,
 • Instytucje ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:
 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 2 zdjęciami (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego (Decyzja).
 
Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 123A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:
 
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem „pok. 123A”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)

Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:
 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik 2017 r. - czerwiec 2018 r.;
 • Czas trwania: 2 semestry - łącznie 16 zjazdów (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy:
praktycy życia gospodarczego, nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej.

Kierownik Studiów
: dr Rafał Rosiński.

W razie pytań prosimy o kontakt
:
Sekretariat: mgr Bożena Szpura, pokój 123A
Tel. (94) 34-39-155 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za studia:
 • Łącznie: 2630 zł (wraz z opłatą za świadectwo w wysokości 30 zł), z czego:
 • 1300 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1300 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)
Pliki do pobrania:
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.