Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH"


Rekrutacja trwa! - Pierwszy zjazd już 29-30.10.2016. Zapraszamy

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I-szego stopnia (licencjackie), II-stopnia (uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów. Wiedza ta ułatwi i usprawni pracę osobom zatrudnionym w komórkach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, a także trudniącym się prowadzeniem usługowym ksiąg rachunkowych lub planujących uruchomienie własnej działalności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy Studia kierowane są m. in. do:
 • księgowych prowadzących samodzielnie rachunkowość firmy,
 • pracowników i właścicieli biur rachunkowych,
 • osób zatrudnionych na niesamodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości dużych i średnich firm,
 • osób pełniących pomocnicze funkcje w biurach rachunkowych,
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania,
 • pracowników wykonujących w przedsiębiorstwach funkcje ekonomiczne,
 • właścicieli firm,
 • osób zainteresowanych doskonaleniem zawodowym oraz zmianą zawodu.

Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty (ogółem 275 godzin):
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość zarządcza
 • podstawy rachunkowości
 • rachunkowość informatyczna
 • rachunek kosztów
 • sprawozdawczość finansowa
 • rachunkowość małych firm
 • kontrola finansowo – księgowa
 • analiza finansowa
 • polityka bilansowa
 • systemy podatkowe
 • elementy prawa
 • prawo finansowe
 • ubezpieczenia społeczne
Studia mają charakter studiów doskonalących.

Umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów
Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość jednostek gospodarczych jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:
 • rozróżniania, charakteryzowania i wyceny składników majątku i źródeł majątku jednostek gospodarczych,
 • rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez jednostki gospodarcze,
 • prowadzenia uproszczonych form opodatkowania,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego,
 • stosowania tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania operacyjnego i strategicznego,
 • interpretacji prawa: cywilnego, gospodarczego, handlowego, pracy oraz prawa karno-skarbowego,
 • rozróżniania, charakteryzowania i ustalania obciążeń z tytułu podatków (podatek dochodowy, podatek VAT, akcyza i inne), opłat i innych zobowiązań publicznoprawnych (ZUS),
 • obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych.

Terminarz zjazdów:
 • 29-30.10.2016
 • 05-06.11.2016
 • 26-27.11.2016
 • 10-11.12.2016
 • 17-18.12.2016
 • 14-15.01.2017
 • 04-05.02.2017

Pliki do pobrania:
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.