Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE"


Rekrutacja zakończona

Studia adresowane są zarówno do pracowników służb skarbowych, działów księgowości oraz do tych wszystkich, którzy zajmują się podatkami w pracy zawodowej i pragną usystematyzować oraz zaktualizować posiadaną wiedzę.
Wykłady obejmują między innymi zagadnienia związane z konstrukcją systemu podatkowego, praktyczne przykłady z zakresu interpretacji prawa podatkowego, bilansowego, kontroli księgowej, ordynacji podatkowej. Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu podatków oraz kształtowania praktycznych umiejętności prowadzenia doradztwa podatkowego. W trakcie zajęć Słuchacze poznają również wybrane elementy prawa pracy oraz praktyczne aspekty postępowania administracyjnego.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich wykładanych przedmiotów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Realizowane przedmioty:
 • Podstawy nauki o finansach
 • Elementy prawa
 • System prawa podatkowego
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ordynacja podatkowa
 • Podatki lokalne
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
 • Doradztwo podatkowe
 • Podatki pośrednie
 • Wybrane elementy prawa pracy
 • Praktyczne aspekty postępowania administracyjnego
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Kontrola finansowo-księgowa
 • Kontrola skarbowa
 • Rachunkowość
 • Formy rozliczeń podatkowych i ewidencji działalności
 • Podatki od spadków i darowizn, PCC


Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).


Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.