Dwusemestralne studia podyplomowe:
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami


Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami pozwala na zdobycie wiedzy prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej niezbędnej przy wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Program studiów spełnia minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – na podstawie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. o współpracy między Politechniką Koszalińską i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości, absolwenci specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowaną przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie pozytywnych wyników z testów zaliczeniowych po I i II semestrze, obrona pracy dyplomowej - egzamin dyplomowy.


Cel studiów:

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy (prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej) z obszaru, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • Dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy do wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku nieruchomości.
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I–go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są dla: osób pracujących na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Program studiów został opracowany w oparciu „Polską Ramę Kwalifikacji”. W systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie min 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów). Pierwszy semestr obejmujący 8 zjazdów (160 h, 30 ECTS) jest wspólny dla trzech specjalności. Zajęcia w drugim semestrze odbywają się w podziale na trzy specjalności: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 5 zjazdów (110 h, 30 ECTS).


Realizowane przedmioty:

Specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

 • Organizacja transakcji
 • Zarządzanie biurem
 • Realizacja umów z klientami
 • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • Dokumentacja techniczna nieruchomości
 • Marketing nieruchomości
 • Działalność zawodowa - promowanie profesjonalizm
 • Relacje z klientami
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Gospodarka przestrzenna
 • Ochrona danych osobowych
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy rachunkowości
 • Elementy finansów i bankowości
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 • Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
 • Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Część ogólna prawa cywilnego.
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Podstawy prawa rzeczowego.
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy budownictwa
 • Zamówienia publiczne
 • Warsztaty – testy zaliczeniowe po I semestrze
 • Warsztaty – test zaliczeniowy po II semestrze
 • Seminaria dyplomowe i egzamin dyplomowy

 

Korzyści:

Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami upoważnia do przystąpienia do egzaminu na uzyskanie tytułu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem „pok. 103A”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad 2020 - czerwiec 2021;
 • Czas trwania: 2 semestry - specjalność wycena nieruchomości (16 zjazdów), specjalność zarządzanie nieruchomościami (13 zjazdów), specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (13 zjazdów);
 • Zajęcia odbywają się zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.


Wykładowcy: 
Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, przedstawicieli świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości (autorzy monografii, podręczników, artykułów naukowych, ekspertyz), jak również reprezentantów świata praktyki z długoletnim doświadczeniem, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (m.in.: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Nieruchomości – Conseil Européen des Professions Immobilieres – CEPI).


Kierownik Studiów
: dr Joanna Cymerman, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 660 411 392.


W razie pytań prosimy o kontakt
:
Sekretariat: mgr Karolina Trafny, pokój 103A
Tel. (94) 34-39-203 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za studia:

 • Łącznie: 3030 zł (wraz z opłatą za świadectwo w wysokości 30 zł), z czego:
 • 1500 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1500 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

Pliki do pobrania:

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.