Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"GOSPODARKA ADMINISTRACYJNA I SAMORZĄDOWA"


Rekrutacja zakończona

Studia adresowane są zarówno do pracowników i funkcjonariuszy administracji państwowej i samorządowej. Na treści programowe składają się wykłady i ćwiczenia między innymi z finansów publicznych i samorządowych, prawa pracy, rachunkowości budżetowej oraz marketingu terytorialnego. W trakcie zajęć Słuchacze poznają również samorządowe instrumenty wspierania rozwoju lokalnego oraz praktyczne informacje niezbędne do pozyskiwania funduszy unijnych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich wykładanych przedmiotów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Realizowane przedmioty:
 • Podstawy nauki o finansach
 • Elementy prawa
 • Wybrane elementy prawa pracy
 • Elementy mikro i makroekonomii
 • Zarządzanie - wybrane zagadnienia
 • Samorządowe instrumenty wspierania rozwoju lokalnego
 • Podatki lokalne
 • Rachunkowość budżetowa
 • Marketing terytorialny
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie projektami
 • Finanse publiczne
 • Pozyskiwanie środków z UE


Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).


Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.