Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE FIRMĄ"


Rekrutacja zakończona

Studia doskonalące adresowane są do kadry kierowniczej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją prowadzić. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i zarzadzania przedsiębiorstwem. Wykłady obejmują między innymi zagadnienia ekonomiki przedsiębiorstw, prawa regulującego działalność gospodarczą, prawa pracy, metod oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości czy marketingu. Ponadto słuchacze poznają także aspekty kierowania i zarządzania firmą, w tym również jej finansami i personelem.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich wykładanych przedmiotów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty:
 • Elementy finansów przedsiębiorstwa
 • Elementy prawa
 • Elementy marketingu
 • Podatki w działalności przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie - wybrane zagadnienia
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość przedsiębiorstw
 • Zarządzanie jakością
 • Psychologia pracy
 • Elementy mikro i makroekonomii
 • Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwach
 • Restrukturyzacja firmy
 • Pozyskiwanie środków z UE
 • Kontrola finansowo-księgowa
 • Zarządzanie personelem
 • Higiena stanowiska pracy
 • Forma rozliczeń podatkowych i ewidencji działalności
 • Wybrane elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.