Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE"Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych problematyką controllingu przeznaczone są dla właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania, specjalistów ds. controllingu oraz dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować podobne stanowiska. Absolwenci studiów podyplomowych zapoznają się z problematyką stosowania i prowadzenia controllingu oraz nabędą umiejętności z wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia umożliwią również zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu budżetowania, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów itp. W trakcie studiów słuchacze poznają nowoczesne metody umożliwiające budowę i rozwój systemu controllingu w przedsiębiorstwie. Nabędą praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów controllingu w codziennej działalności biznesowej. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy z zakresu controllingu, ale również wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych firmach.

Studia kierowane są m. in. do:
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania,
 • dyrektorów finansowo-ekonomicznych,
 • osób zainteresowanych doskonaleniem zawodowym oraz zmianą zawodu,
 • właścicieli firm,
 • osób zatrudnionych na niesamodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości dużych i średnich firm,
 • pracowników wykonujących w przedsiębiorstwach funkcje ekonomiczne.


Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Studia trwają dwa semestry łączna liczba godzin 160.

Realizowane przedmioty:
 • Teoria controllingu
 • Podstawy rachunkowości
 • Controlling strategiczny i operacyjny
 • Prawo gospodarcze
 • Rachunek kosztów
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Budżetowanie - warsztaty
 • Controlling – warsztaty
 • Analiza finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Wycena wartości firmy
 • Prawo finansowe
 • Ośrodki odpowiedzialności
 • Controlling finansowy
Studia mają charakter studiów doskonalących.

Celem Studiów Podyplomowych Controlling w przedsiębiorstwie jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:
 • znajomości metod, narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego oraz controllingu finansowego,
 • znajomości wskaźników i metod ich wykorzystania w procesie decyzyjnym controllingu,
 • rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez firmę,
 • umiejętności stosowania narzędzi informatycznych do budżetowania kosztów, przychodów, wpływów i wydatków itp.
 • raportowanie z wykonania budżetów,
 • budowania systemów motywacyjnych opartych na wskaźnikach,
 • stosowania tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • interpretacji prawa gospodarczego i finansowego.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:
 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 2 zdjęciami (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego (Decyzja).
 
Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 122A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:
 
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem „pok. 103A”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)

Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:
 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: marzec 2018 r. - luty 2019 r.;
 • Czas trwania: 2 semestry - łącznie 10 - 12 zjazdów (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy:
nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej, doświadczeni praktycy i eksperci z zakresu controllingu w przedsiębiorstwie.

Kierownik Studiów
: dr Monika Foremna-Pilarska.

W razie pytań prosimy o kontakt
:
Sekretariat: mgr Agnieszka Cioch pokój 122A
Tel. 94 34-39-166 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za studia:
 • Łącznie: 2630 zł (wraz z opłatą za świadectwo w wysokości 30 zł), z czego:
 • 1300 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1300 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)
Pliki do pobrania:
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję