Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE"


Rekrutacja zakończona

Studia doskonalące adresowane są do pracowników instytucji finansowych (przede wszystkich banków), a także specjalistów zajmujących się doradztwem finansowym. Wykłady obejmują między innymi zagadnienia z systemu bankowego w Polsce, działalności operacyjnej banków, czy też doradztwa finansowego. W trakcie zajęć Słuchacze poznają także aspekty marketingu usług finansowych, jakości świadczonych usług oraz prawa bankowego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich wykładanych przedmiotów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty:
 • System bankowy w Polsce i w wybranych krajach UE
 • Krajowe i zagraniczne operacje bankowe
 • Działalność kredytowa banku komercyjnego
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku
 • Zarządzanie ryzykiem bankowym
 • Rachunkowość bankowa
 • Doradca finansowy w planowaniu finansów osobistych
 • Ubezpieczenia
 • Marketing bankowy
 • Kalkulacje finansowe
 • Organizacja i instrumenty rynku finansowego
 • Doradztwo podatkowe
 • Prawo finansowe
 • Wybrane elementy prawa pracy
 • Jakość w usługach
 • Makro i mikroekonomiczna analiza rynku
 • Polityka pieniężna
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.