Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I-szego stopnia - licencjackie, II-stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
Studia umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu: organizacji rachunkowości, sprawozdawczości finansowej jsfp, sprawozdawczości budżetowej, kontroli finansowej i kontroli wewnętrznej w jsfp, międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, audytu w zakresie wykorzystania funduszy unijnych oraz metodyki prowadzenia audytu i kontroli zarządczej. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają praktyczną wiedzę do realizacji zadań zlecanych komórkom audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej oraz wykładowców Politechniki Koszalińskiej.

Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy Studia kierowane są m. in. do:
 • osób chcących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe,
 • absolwentów studiów wyższych chcących poszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pracowników zainteresowanych pracą w komórkach audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej,
 • pracowników jednostek administracji publicznej i samorządowej,
 • osób zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.


Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty:
 • Podstawy finansów publicznych
 • Kontrola wewnętrzna w jsfp
 • Kontrola zarządcza w jsfp
 • Organizacja audytu wewnętrznego
 • Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • Audyt w zamówieniach publicznych
 • Metody szacowania ryzyka w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej
 • Kontrola finansowa
 • Rachunkowość budżetowa
 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Metodyka prowadzenia kontroli zarządczej
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
 • Audyt funduszy unijnych
Studia mają charakter studiów doskonalących.

Umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów
Celem Studiów Podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jsfp jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:
 • regulacji prawnych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w jsfp,
 • zadań realizowanych w komórkach audytu wewnętrznego,
 • organizacji funkcjonowania audytu wewnętrznego,
 • zadań realizowanych w zakresie kontroli zarządczej przewidzianych w ustawie o finansach publicznych,
 • organizację prowadzenia kontroli wewnętrznej w jsfp,
 • kontroli zamówień publicznych,
 • zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w jsfp,
 • zasad sporządzania sprawozdań budżetowych,
 • organizacji rachunkowości,
 • międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego,
 • celów i zadań kontroli zarządczej,
 • problematyki przeprowadzania audytu wykorzystania środków unijnych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:
 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 2 zdjęciami (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego (Decyzja).
 
Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 122A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:
 
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem „pok. 122A”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)

Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:
 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik - czerwiec;
 • Czas trwania: 2 semestry - łącznie 10 - 12 zjazdów (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy:
nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej, praktycy z zakresu prowadzenia audytu i kontroli w jsfp.

Kierownik Studiów
: dr Dariusz Kotarski.

W razie pytań prosimy o kontakt
:
Sekretariat: mgr Agnieszka Cioch, pokój 122A
Tel. (94) 34-39-166 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za studia:
 • Łącznie: 3030 zł (wraz z opłatą za świadectwo w wysokości 30 zł), z czego:
 • 1500 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1500 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)
Pliki do pobrania:
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję