Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH"


Rekrutacja trwa!

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I-szego stopnia - licencjackie, II-stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
Studia umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu: organizacji rachunkowości, sprawozdawczości finansowej jsfp, sprawozdawczości budżetowej, kontroli finansowej i kontroli wewnętrznej w jsfp, międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, audytu w zakresie wykorzystania funduszy unijnych oraz metodyki prowadzenia audytu i kontroli zarządczej. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają praktyczną wiedzę do realizacji zadań zlecanych komórkom audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej oraz wykładowców Politechniki Koszalińskiej.

Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy Studia kierowane są m. in. do:
 • osób chcących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe,
 • absolwentów studiów wyższych chcących poszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pracowników zainteresowanych pracą w komórkach audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej,
 • pracowników jednostek administracji publicznej i samorządowej,
 • osób zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.


Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty:
 • Podstawy finansów publicznych
 • Kontrola wewnętrzna w jsfp
 • Kontrola zarządcza w jsfp
 • Organizacja audytu wewnętrznego
 • Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • Audyt w zamówieniach publicznych
 • Metody szacowania ryzyka w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej
 • Kontrola finansowa
 • Rachunkowość budżetowa
 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Metodyka prowadzenia kontroli zarządczej
 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
 • Audyt funduszy unijnych
Studia mają charakter studiów doskonalących.

Umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów
Celem Studiów Podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jsfp jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:
 • regulacji prawnych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w jsfp,
 • zadań realizowanych w komórkach audytu wewnętrznego,
 • organizacji funkcjonowania audytu wewnętrznego,
 • zadań realizowanych w zakresie kontroli zarządczej przewidzianych w ustawie o finansach publicznych,
 • organizację prowadzenia kontroli wewnętrznej w jsfp,
 • kontroli zamówień publicznych,
 • zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w jsfp,
 • zasad sporządzania sprawozdań budżetowych,
 • organizacji rachunkowości,
 • międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego,
 • celów i zadań kontroli zarządczej,
 • problematyki przeprowadzania audytu wykorzystania środków unijnych.

Terminarz zjazdów:
 • I zjazd: 05.11-06.11.2016
 • II zjazd: 19.11-20.11.2016
 • III zjazd: 26.11-27.11.2016
 • IV zjazd: 10.12-11.12.2016
 • V zjazd: 17.12-18.12.2016
 • VI zjazd: 14.01-15.01.2017
 • VII zjazd: 28.01-29.01.2017
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.