SPECJALNOŚĆ: MENEDŻER HOTELARSTWA

KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja I stopień

Specjalność ukierunkowana jest na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi przedsiębiorstwa branży turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań wynikających z konkurencyjności otoczenia oraz zmienności trendów w branży hotelarskiej, uwarunkowań prawych oraz rynkowych prowadzenia działalności turystycznej. Absolwent specjalności Menedżer hotelarstwa zapozna się m.in. z: trendami w hotelarstwie, podstawami funkcjonowania hotelu, zarządzaniem obiektem hotelarskim, jego finansami oraz personelem.

Obszary tematyczne realizowane w trakcie specjalności to:
  • Rynki i trendy w hotelarstwie
  • Zarządzanie hotelem
  • Prawne podstawy funkcjonowania hotelu
  • Zarządzanie personelem w hotelarstwie
  • Marketing w hotelarstwie
  • Systemy rezerwacji i dystrybucji
  • Zarządzanie finansami obiektów hotelarskich
  • Decyzje menedżerskie

Potencjalne miejsca pracy absolwenta specjalności Menedżer hotelarstwa to: menedżer hotelu, kierownik recepcji, kierownik centrum usługowo-handlowego, specjalista ds. organizacji imprez okolicznościowych i konferencji.
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję