SPECJALNOŚĆ: MENEDŻER TURYSTYKI

KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja I stopień

Specjalność ukierunkowana jest na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu sprawnego zarządzania obszarem turystycznym oraz przestrzenią rekreacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań wynikających z konkurencyjności otoczenia oraz zmienności trendów w branży turystycznej. Absolwent specjalności Menedżer turystki będzie przygotowany do opracowania strategii promocji ruchu turystycznego na poziomie lokalnym oraz tworzenia biznesplanów przedsięwzięć turystycznych. W trakcie kształcenia student nabędzie umiejętność organizacji eventów turystycznych, wykorzystania narzędzi marketingu i public relations w promocji usług turystycznych, rozwinie zdolności komunikacyjne i negocjacyjne.

Obszary tematyczne realizowane w trakcie specjalności to:
  • Marketing wydarzeń
  • Komunikacja interpersonalna w usługach
  • Marka i branding w turystyce
  • Modele organizacji turystyki w Polsce i na świecie
  • Komercjalizacja produktu turystycznego
  • Decyzje menedżerskie
  • Pozyskiwanie środków zewnętrznych w turystyce
  • Strategie i programy rozwoju turystyki
Absolwenci specjalności Menedżer turystyki zostaną przygotowani do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się turystyką i rekreacją, regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, firmach komercyjnych zajmujących się zarządzaniem destynacją turystyczną (DMC) oraz innych podmiotach turystycznych w regionie. Potencjalne miejsca pracy to m.in.: specjalista ds. turystki w urzędzie gminy/miasta, specjalista ds. promocji w lokalnych organizacjach turystycznych, specjalista ds. organizacji eventów, specjalista ds. komercjalizacji produktu turystycznego.
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję