Kierunek Logistyka


Rodzaj studiów
Stacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
Niestacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
Specjalności
Przedmioty preferowane
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • geografia
Zawody po studiach
 • specjalista ds. logistyki,
 • specjalista ds. zakupów i zaopatrzenia,
 • specjalista ds. planowania produkcji,
 • specjalista ds. dystrybucji,
 • specjalista ds. optymalizacji zapasów,
 • specjalista ds. bezpieczeństwa obrotu towarowego,
 • specjalista ds. obsługi klienta,
 • specjalista ds. handlu elektronicznego,
 • kierownik magazynu,

LOGISTYK jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i najwyżej cenionych specjalistów na rynku pracy. Od absolwentów tego kierunku wymaga się znajomości systemów planowania, organizowania oraz kierowania przepływem surowców lub materiałów, w związku z tym kandydat na kierunek LOGISTYKA powinien wykazywać chęć zgłębiania zagadnień z zakresu najnowszych koncepcji i narzędzi zarządzania procesami oraz projektami, być gotowym do analizy wielu zjawisk jednocześnie.

Szczegółowe informacje
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.