Kierunek Ekonomia


Rodzaj studiów
Stacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)
Niestacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)
Specjalności
Przedmioty preferowane
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • geografia
Zawody po studiach
 • ekonomista
 • doradca podatkowy
 • księgowy, kadrowiec, audytor, bankowiec
 • analityk i doradca finansowy
 • specjalista ds. zasobów ludzkich
 • menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego
 • specjalista ds. rynku nieruchomości
 • specjalista/menedżer logistyki
 • specjalista/menedżer działu transportu

We współczesnym świecie możliwości rozwoju zawodowego absolwentów Ekonomii są nieograniczone. Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty i potrafią podejmować optymalne decyzje w sytuacji zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję