Kierunek Ekonomia


Rodzaj studiów
Stacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)
Niestacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)
Specjalności
Przedmioty preferowane
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • geografia
Zawody po studiach
 • specjalista/ menedżer ds. rozwoju przedsiębiorstwa
 • specjalista ds. inwestycji / doradca inwestycyjny
 • analityk rynku / analityk gospodarczy
 • specjalista/ menedżer ds. księgowości i raportowania
 • specjalista w jednostkach samorządu terytorialnego
 • specjalista ds. gospodarowania nieruchomościami
 • doradca ds. funduszy unijnych
 • specjalista ds. rynku nieruchomości
 • specjalista/menedżer logistyki

We współczesnym świecie możliwości rozwoju zawodowego absolwentów Ekonomii są nieograniczone. Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu analityka biznesowego i potrafią podejmować optymalne decyzje w sytuacji zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.