Kierunki kształcenia w roku akademickim 2017/2018


Specjalności oferowane w ramach kierunków będą uruchomione w sytuacji, gdy udział zadeklaruje minimum 15 osób
 1. Ekonomia
 2. Finanse i Rachunkowość
 3. Zarządzanie
 4. Turystyka i Rekreacja


Rodzaj studiów
Stacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)
Niestacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)Przedmioty preferowane
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • geografia
We współczesnym świecie możliwości rozwoju zawodowego absolwentów Ekonomii są nieograniczone. Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty i potrafią podejmować optymalne decyzje w sytuacji zmieniającego się otoczenia gospodarczego.
Zawody po studiach
 • ekonomista
 • doradca podatkowy
 • księgowy, kadrowiec, audytor, bankowiec
 • analityk i doradca finansowy
 • pracownik administracyjny
 • specjalista ds. zasobów ludzkich
 • menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego
 • specjalista ds. rynku nieruchomości

Rodzaj studiów
Stacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
Niestacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)Przedmioty preferowane
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • geografia
Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość kształcą specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych i banków. Wiedza i umiejętności Absolwentów tego kierunku są cennym i poszukiwanym zasobem na rynku pracy.
Zawody po studiach
 • analityk finansowy, księgowy, audytor
 • specjalista rachunkowości
 • specjalista w jednostkach samorządu terytorialnego
 • specjalista w biurze konsultingowym
 • doradca podatkowy
 • specjalista zarządzania finansami
 • doradca finansowy i inwestycyjny


Rodzaj studiów
Stacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)
Niestacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)Przedmioty preferowane
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • geografia
Kierunek dla osób, które lubią organizować, planować i rozwiązywać problemy. Absolwenci potrafią kierować ludźmi, skutecznie komunikować się, negocjować i wcielać projekty społeczno‑ gospodarcze w życie. Wiedzą jak efektywnie zarządzać zasobami organizacji, a zdobytą wiedzę mogą wykorzystać przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na szczeblach kierowniczych w różnych branżach.
Zawody po studiach
 • menedżer
 • przedstawiciel handlowy
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • zarządca nieruchomości
 • doradca inwestycyjny
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. marketingu i sprzedaży

Rodzaj studiów
Stacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
Niestacjonarne
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)

SpecjalnościPrzedmioty preferowane
 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia
 • geografia
Turystyka i Rekreacja to jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów. Turystyczny charakter naszego regionu i jego dynamiczny rozwój stwarzają możliwości zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wiedza i nabyte praktyczne kompetencje Absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja umożliwiają zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Zawody po studiach
 • Menedżer obiektu hotelarskiego
 • Specjalista do spraw odnowy biologicznej, SPA & wellness
 • Specjalista do spraw organizacji i zarządzania przedsiębiorstw turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, konferencyjnych, uzdrowiskowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych)
 • Specjalista do spraw turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Specjalista w organizacjach turystycznych (lokalnych organizacjach turystycznych, regionalnych organizacjach turystycznych)
 • Specjalista do spraw obsługi ruchu turystycznego
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.