Problematyka naukowo - badawcza


Finanse:

 • Instrumenty finansowania przedsiębiorstw
 • Ograniczanie ryzyka finansowego działalności gospodarczej
 • Analiza ryzyka kredytowego
 • Analiza ekonomiczna i finansowa

Prawo gospodarcze i cywilne:

 • Formy wykonywania działalności gospodarczej
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy prawa
 • Prawo pracy
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo europejskie
 • Rejestr przedsiębiorców i jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Rejestry dłużników niewypłacalnych
 • Handlowe spółki osobowe
 • Podejmowanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę
 • Prawo firmowe
 • Spółka europejska
 • Działalność organizacji pożytku publicznego, głównie działających w formie stowarzyszeń i fundacji
 • Prawne aspekty działania organizacji pozarządowych
 • Podejmowanie i wykonywanie działalności pożytku publicznego

 Wykorzystanie środków unijnych:

 • Fundusze unijne
 • Uwarunkowania absorpcji unijnych środków pomocowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich
 • Wpływ środków unijnych na rozwój regionów
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję