Problematyka naukowo - badawcza


Obszar badań obejmuje następujące problemy:

 • Nowoczesne kierunki i koncepcje w marketingu;
 • Teoria i praktyka marketingu partnerskiego (relacyjnego) na rynku usług i dóbr przemysłowych;
 • Uwarunkowania i marketingowe strategie rozwoju regionów, w tym regionu Pomorza Środkowego;
 • Czynniki przedsiębiorczości i instrumentarium marketingu w sektorze usług;
 • Czynniki rozwoju lokalnego produktu turystycznego oraz kształtowania popytu na usługi turystyczne;
 • Rola sprzedaży osobistej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku (public relation) w komunikacji marketingowej;
 • Znaczenie marketingu segmentacyjnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce;
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji projektów rozwojowych na obszarach wiejskich;
 • Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu gospodarczego;
 • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agrobiznesu oraz funkcjonowanie rynku produktów rolno-spożywczych;
 • Uwarunkowania realizacji projektów i ocena efektywności wykorzystania funduszy pomocowych UE;
 • Rola ekologii, etyki i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce.
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję