Prowadzone przedmioty


 • Strategie produktowe
 • Instrumenty promocji
 • Zarządzanie dystrybucją
 • Techniki sprzedaży
 • Techniki informacji marketingowej
 • Zachowanie nabywców na rynku
 • Planowanie marketingowe

 

Zarządzanie usługami 

 • Marketing usług
 • Zarządzanie produktem
 • Strategie cenowe

 

Przedsiębiorczość i rynek 

 • Systemy informacyjne biznesu
 • Marketing usług
 • Handel zagraniczny
 • Promocja
 • Eko-marketing

 

Podstawy marketingu 

 • Pojęcie i istota marketingu
 • Otocznie rynkowe przedsiębiorstwa
 • Strategie marketingowe
 • Analiza SWOT i analizy portfelowe
 • Instrumenty marketingu mix

 

Marketing usług bankowych 

 • Istota i strategie marketingowych usług bankowych
 • Marketingowe otoczenie banku
 • Segmentacja rynku usług bankowych
 • Polityka wykorzystania marketingu mix w działalności banków

 

Marketing terytorialny 

 • Analiza czynników rozwoju regionów
 • Strategia rozwoju jednostek terytorialnych
 • Specyfika rozwoju obszarów wiejskich
 • Kształtowanie wizerunku miast i gmin
 • Organizacja marketingu w jednostkach przestrzenno – administracyjnych

 

Marketing w handlu i usługach 

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym i usługowym
 • Zasady marketingu relacyjnego
 • Specyfika podaży na rynku usług
 • Zakup i sprzedaż – kluczowe obszary marketingu w handlu
 • Nabywca na rynku usług i w sprzedaży detalicznej
 • Strategie i kompozycja marketingu mix w handlu i usługach

 

Marketing na rynku usług turystycznych 

 • Specyfika i funkcje marketingu turystycznego
 • Struktura rynku usług turystycznych
 • Marketing mix dla usług turystycznych
 • Marketing atrakcji turystycznych
 • Kreowanie lokalnego produktu turystycznego

 

Ekomarketing 

 • Produkt i opakowanie przyjazne dla środowiska
 • Rola i znaczenie marketingu w zachowaniu zasobów przyrodniczych
 • Modelowanie marketingu mix w zakresie działalności ekologicznej firm

 

Zarządzanie i planowanie marketingowe 

 • Techniki informacji marketingowej
 • Planowanie strategiczne i strategia rozwoju firm
 • Analizy strategiczne
 • Tworzenie planów marketingowych
 • Audyt marketingowy

 

Logistyka marketingowa 

 • Planowanie i zarządzanie logistyką
 • Miejsce logistyki w dystrybucji
 • Analizy strategiczne
 • Magazynowanie i transport
 • Koszty i efektywność logistyki
 • Efektywna obsługa klienta
 • Systemy informacji logistycznej

 

Badania rynkowe i marketingowe 

 • Systemy informacji marketingowej
 • Metody analizy rynku
 • Projektowanie i organizacja badań marketingowych
 • Charakterystyka metod zbierania danych
 • Opracowanie, prezentacja i ocena wyników badań

 

Projektowanie aplikacji 

 • Strategia rozwoju Polski
 • Polityka rozwojowa UE
 • Fundusze i programy pomocowej i rozwojowe UE
 • Budowa wniosków o dotacje na cele rozwojowe
 • Zarządzanie projektem europejskim
 • Efektywność projektów europejskich

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

 • Teorie handlu międzynarodowego
 • Struktura handlu światowego
 • Rynki zagraniczne i ich charakterystyka
 • Polityka handlowa
 • Rozliczenia międzynarodowe

 

Handel zagraniczny 

 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Dokumenty w handlu zagranicznym
 • Zwyczaje i uzanse handlowe
 • Kontrakt w handlu zagranicznym
 • Formy płatności z zagranicą
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję