Seminaria – problematyka prac


 

 • dr Ewa Radawiecka
  • rachunkowość finansowa przedsiębiorstw
  • rachunkowość zakładów ubezpieczeń
  • polityka bilansowa
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Organizacja rachunkowości

 

 • dr Monika Foremna-Pilarska
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość podatkowa
  • rachunkowość budżetowa
  • controlling
  • rachunek kosztów

 

 • dr Beata Zaleska
  • Rachunkowość zarządcza
  • Rachunek kosztów
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Rachunkowość budżetowa
  • Rachunkowość finansowa
  • Organizacja rachunkowości
  • Rachunkowość zakładów opieki zdrowotnej
  • Sprawozdawczość zakładów opieki zdrowotnej
  • Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej

 

 • dr Dariusz Kotarski
  • Kontrola zarządcza
  • Rachunkowość zarządcza
  • Rachunek kosztów
  • Rachunkowość małych przedsiębiorstw
  • Rachunkowość finansowa
  • Sprawozdawczość finansowa