Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Jolanta Kondratowicz-Pozorska
pokój 618 A
tel. 94 3439137