Problematyka naukowo - badawcza


Obszar badań obejmuje następujące problemy:

  • Matematyka finansowa (ocena ryzyka ekonomicznego, stochastyczne metody wyceny papierów wartościowych)
  • Finanse i bankowość (funkcjonowanie konkurencji w sferze bankowej, zarządzanie w bankowości, wspomaganie przedsiębiorczości)
  • Prognozowanie i symulacja (metody prognozowania stochastycznego oraz symulacji komputerowej w optymalnym zarządzaniu procesami ekonomicznymi)
  • Badania operacyjne (algorytmy sekwencyjne w optymalizacji, łańcuchy Markowa w teorii kolejek)
  • Analiza matematyczna (badanie zbieżności podciągów sum częściowych szeregów Fouriera)
  • Matematyka stosowana (efekty akustyczne w płytach ferromagnetycznych transformacja ultradźwięków na granicy silnie anizotropowych kryształów ferromagnetycznych)
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję