Problematyka naukowo - badawcza


Obszar badań obejmuje następujące problemy:

  • Matematyka finansowa (ocena ryzyka ekonomicznego, stochastyczne metody wyceny papierów wartościowych)
  • Finanse i bankowość (funkcjonowanie konkurencji w sferze bankowej, zarządzanie w bankowości, wspomaganie przedsiębiorczości)
  • Prognozowanie i symulacja (metody prognozowania stochastycznego oraz symulacji komputerowej w optymalnym zarządzaniu procesami ekonomicznymi)
  • Badania operacyjne (algorytmy sekwencyjne w optymalizacji, łańcuchy Markowa w teorii kolejek)
  • Analiza matematyczna (badanie zbieżności podciągów sum częściowych szeregów Fouriera)
  • Matematyka stosowana (efekty akustyczne w płytach ferromagnetycznych transformacja ultradźwięków na granicy silnie anizotropowych kryształów ferromagnetycznych)
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.