Prowadzone przedmioty


  • Matematyka
  • Logika
  • Statystyka
  • Statystyka opisowa
  • Statystyka matematyczna
  • Matematyka finansowa
  • Ekonometria
  • Prognozowanie i symulacja
  • Ekonomia matematyczna
  • Strategie cenowe