Seminaria – problematyka prac


 • prof. dr hab. Aleksander Szwichtenberg
  • Stan i możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, rozrywkowej, transportowej itd.) na wybranych obszarach
  • Standardy obowiązujące w gospodarce turystycznej Polski i w wybranych krajach Unii Europejskiej
  • Gospodarka turystyczna regionów geograficznych (wybrzeża morskie, tereny pojezierne, góry), administracyjnych (miasta, wsie) i samorządowych (gmina, powiat)
  • Czynniki społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki w wybranych krajach
  • Rola samorządów gminnych w aktywizowaniu gospodarki turystycznej
  • Rola związków komunalnych i stowarzyszeń oraz Lokalnych (Regionalnych) Organizacji Turystycznych w rozwoju turystyki
  • Przestrzenne aspekty rozwoju turystyki (analiza walorów turystycznych, stanu środowiska przyrodniczego, zagospodarowania turystycznego itd. w poszczególnych regionach)
  • Rozwój gospodarki turystycznej w Unii Europejskiej, bądź poszczególnych jej krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski
  • Analiza ruchu turystycznego w wybranych regionach (gminach, województwach, krajach, świecie)
  • Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na terenach wiejskich (m.in. agroturystyka) i centrach kulturowych – miastach)
  • Kształtowanie produktów turystycznych przez różne typy przedsiębiorstw (biur turystycznych, hurtowników, touroperatorów itd.)
  • Promocja produktów turystycznych przez różne typy przedsiębiorstw (hotele, uzdrowiska, spa & wellness, biura podróży itd., a także - przez gospodarstwa agroturystyczne)
  • Analiza funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw turystycznych (uzdrowisk, hoteli, obiektów hotelarskich, biur turystycznych)
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami powstałymi w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  • Funkcjonowanie różnych specyficznych (specjalistycznych) typów przedsiębiorstw turystycznych (np. incentive tourism, turystyka religijno-pielgrzymkowa, wędkarstwo, hippika, zimowe stacje sportu itd.)
  • Analiza otoczenia przedsiębiorstwa turystycznego (przyrodniczego, społecznego itd.)
  • Ocena jakości usług świadczonych w przedsiębiorstwach hotelarskich (hotelach, pensjonatach itd.), gastronomicznych i innych; Ocena standardu bazy noclegowej, gastronomicznej itd.
 • dr Jacek Borzyszkowski
  • Polityka turystyczna wybranych regionów i krajów europejskich
  • Funkcjonowanie lokalnych (LOT) i regionalnych organizacji turystycznych (ROT)
  • Analiza działań promocyjnych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Współpraca sektora publicznego i prywatnego w zakresie rozwoju turystyki
  • Kierunki rozwoju turystyki w destynacjach turystycznych
  • Działalność narodowych organizacji turystycznych (NTO) i narodowych administracji turystycznych (NTA)
  • Ocena jakości usług turystycznych
  • Analiza działalności obiektów hotelarskich
  • Kreowanie wizerunku turystycznego gmin, miast, regionów i państw
  • Znaczenie wybranych rodzajów turystyki w gospodarce gmin, miast, regionów i państw
  • Wpływ turystyki na rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządowych
  • Analiza ruchu turystycznego w destynacjach turystycznych
  • Perspektywy i nowe trendy w rozwoju turystyki
  • Globalizacja rynku turystycznego
  • Analiza dokumentów planistycznych w zakresie rozwoju turystyki
 • dr Mirosław Marczak
  • Analiza działań promocyjnych podejmowanych przez jednostki samorządowe i przedsiębiorstwa turystyczne (efektywność, skuteczność tych działań)
  • Analiza produktu turystycznego jednostek samorządowych
  • Ocena potencjału turystycznego gmin, powiatów, regionów (ocena atrakcyjności turystycznej)
  • Perspektywy rozwoju poszczególnych form turystyki na wybranym obszarze
  • Bariery rozwoju turystyki na wybranym obszarze
  • Wpływ turystyki na rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządowych
  • Integracja europejska, a rozwój międzynarodowego ruchu turystycznego
  • Pozyskiwanie funduszy unijnych przez samorządy na rzecz rozwoju turystyki
  • Analiza czynników wpływających na rozwój turystyki na wybranym obszarze
  • Internet jako główne źródło promocji i informacji w turystyce
  • Motywy przyjazdów turystów do miejsc recepcji turystycznej
 • dr Jolanta Mazurek
  • Agroturystyka
  • Turystyka wiejska
  • Turystyka alternatyna
  • Turystyka na obszarach chronionych
  • Turystyczne produkty markowe
  • Wykorzystanie metod analizy przestrzennej w badaniach dotyczących zagadnień turystycznych
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję