Problematyka naukowo - badawcza


  • Ekonomiczne problemy rozwoju turystyki – turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, gospodarka turystyczna regionów i krajów Unii Europejskiej, potencjał turystyczny jednostek samorządu terytorialnego,
  • Zarządzanie sektorem turystycznym – polityka turystyczna państwa, funkcjonowanie organizacji turystycznych, zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi, jakość w usługach turystycznych, marketing usług turystycznych.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.