Seminaria – problematyka prac


 • prof. nadzw. dr hab. Michał Jasiulewicz
  • agroturystyka - aspekty ekonomiczne,
  • agrobiznes,
  • gospodarka lokalna (samorządy gminne i powiatowe),
  • gospodarka regionalna oraz euro regionalna,
  • strategia rozwoju lokalnego i regionalnego (wybranych gmin i miast),
  • rolnictwo w ramach WPR,
  • aktywizacja obszarów wiejskich (wybranych gmin, powiatów, województw),
  • ekonomiczne aspekty bioenergetyki (wybranych gmin, powiatów),
  • wybrane aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • odnawialne źródła energii,
  • zrównoważony rozwój gospodarczy.

 

 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Suszyński
  • budżet jednostek samorządowych,
  • strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
  • aktywizacja społeczno - gospodarcza,
  • bezrobocie, metody jego ograniczania oraz ich efektywność,
  • opieka społeczna,
  • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
  • infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego.

 

 • dr inż. Urszula Gołębiowska
  • agrobiznes,
  • rozwój obszarów wiejskich,
  • odnawialne źródła energii,
  • polityka społeczna,
  • polityka gospodarcza,
  • polityka regionalna i lokalna,
  • marketing terytorialny,
  • polskie i europejskie źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych i społecznych,
  • rozwój kapitału ludzkiego,
  • działalność samorządowa,
  • programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • planowanie gospodarcze.

 

 • dr Waldemar Gostomczyk
  • regionalne problemy społeczno-gospodarcze,
  • rozwój lokalny,
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
  • alternatywne źródła dochodów,
  • odnawialne źródła energii.

 

 • dr B. Ropińska
  • rozwój regionalny i lokalny,
  • polityka społeczna,
  • gospodarka samorządowa,
  • rynek pracy,
  • rozwój kapitału ludzkiego,
  • odnawialne źródła energii
  • planowanie gospodarcze,
  • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję