Problematyka naukowo - badawcza


 • uwarunkowania rozwoju gospodarczego,
 • gospodarka przestrzenna w regionie i lokalna,
 • uwarunkowania przyrodnicze, gospodarcze, społeczne i efekty rozwoju agroturystyki,
 • działalność samorządów lokalnych w aspekcie efektywności ekonomiczno-społecznej,
 • budżety lokalne – realizacja, ocena,
 • strategia rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • euroregiony – efekty działalności,
 • zrównoważony rozwój gospodarczy,
 • społeczne aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • bezrobocie i procesy przeciwdziałania w układzie lokalnym,
 • lokalna polityka społeczna – efektywność działań,
 • infrastruktura ekonomiczna i jej znaczenie w rozwoju lokalnym,
 • ekonomiczne aspekty ochrony środowiska,
 • konkurencyjność regionalna, gospodarka oparta na wiedzy,
 • ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.