Problematyka naukowo - badawcza


  • uwarunkowania rozwoju gospodarczego,
  • gospodarka przestrzenna w regionie i lokalna,
  • uwarunkowania przyrodnicze, gospodarcze, społeczne i efekty rozwoju agroturystyki,
  • działalność samorządów lokalnych w aspekcie efektywności ekonomiczno-społecznej,
  • budżety lokalne – realizacja, ocena,
  • strategia rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • euroregiony – efekty działalności,
  • zrównoważony rozwój gospodarczy,
  • społeczne aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • bezrobocie i procesy przeciwdziałania w układzie lokalnym,
  • lokalna polityka społeczna – efektywność działań,
  • infrastruktura ekonomiczna i jej znaczenie w rozwoju lokalnym,
  • ekonomiczne aspekty ochrony środowiska,
  • konkurencyjność regionalna, gospodarka oparta na wiedzy,
  • ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.