Projekty badawcze


Mechanizmy transmisji cen w gospodarce polskiej” finansowany przez MNiSW. Badania realizowano w latach 2007-2009. Na ich podstawie dokonano oceny polskich rynków z punktu widzenia powiązań cenowych i ich integracji z rynkami zagranicznymi.

Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce.

Transmisja cen na rynku finansowym oraz rynkach towarowych.