Problematyka naukowo - badawcza


Obszar badań obejmuje następujące problemy:

 • Ekonomiczne problemy synchronizacji zachowań gospodarczych rządu i przedsiębiorstw oraz segmentów rynków w Polsce i Unii Europejskiej
 • Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • Makroekonomiczne i regionalne uwarunkowania zmian na rynku pracy
 • Wpływ polityki państwa na kondycję ekonomiczną podmiotów gospodarki morskiej
 • Integracja gospodarki polskiej z gospodarką światową
 • Aktywność państwa w tworzeniu warunków bezpiecznej morskiej działalności gospodarczej
 • Udział władz samorządowych w rozwijaniu aktywności gospodarczej w oparciu o morze
 • Udział sektora publicznego i prywatnego w zapewnieniu ustalonego poziomu ochrony naturalnego środowiska morskiego.

Główne zamierzenia we wskazanych obszarach:

 • Opracowanie kompleksowej oceny istniejących uwarunkowań funkcjonowania sektora MSP w Polsce oraz perspektywy zmian w tym obszarze.
 • Zaprezentowanie sformalizowanych procedur oceny oddziaływania otoczenia mikro i makroekonomicznego na pozycję konkurencyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie rywalizacji na rynku globalnym.
 • Wskazanie optymalnego modelu zarządzania zasobami na poziomie mikro i małych przedsiębiorstw, w tym ze szczególnym uwzględnieniem procesu pozyskiwania i transferu wiedzy oraz innowacji przez te podmioty.
 • Sformułowanie założeń i obszaru analizy prac habilitacyjnych realizowanych przez wykonawców projektu w ramach tematu badawczego.
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję