Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I i II – stopnia; uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych poznaniem i pogłębieniem wiedzy z zakresu m.in.: kadr i płac, controllingu w przedsiębiorstwie, ekonomiki rolnictwa i agroenergetyki, podatków i doradztwa, bankowości i doradztwa finansowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i wiele innych.

Kierunek dla osób, które lubią organizować, planować i rozwiązywać problemy. Absolwenci potrafią kierować ludźmi, skutecznie komunikować się, negocjować i wcielać projekty społeczno‑ gospodarcze w życie. Wiedzą jak efektywnie zarządzać zasobami organizacji, a zdobytą wiedzę mogą wykorzystać przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na szczeblach kierowniczych w różnych branżach. [I i II stopień]

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.