Ustala się następujący harmonogram rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia:

Rekrutacja uzupełniająca - tura 8

30 września – 28 października 2015 r.

całą dobę
ciągła rejestracja kandydatów drogą elektroniczną

30 października 2015 r.

do godz. 16:00
informacja drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na studia

1 października - 29 października 2015 r.

w dni robocze w godz. od 9:00 do 15:00
składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

30 października 2015 r.

do godz. 16:00
informacja o przyjęciu na studia

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia przyjmowani będą na podstawie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości na następujące kierunki:
  • Ekonomia,
  • Finanse i Rachunkowość,
  • Gospodarka Przestrzenna,
  • Zarządzanie.

Przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia przeprowadzone zostaną na kierunkach:
  • Ekonomia,
  • Zarządzanie.

Opis kierunków kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych

System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej dostępny na stronie internetowej:

logo-seriaSzanowni Państwo,

Wydział Nauk Ekonomicznych jest organizatorem XXII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, który odbędzie się w dniach 8 - 10 września 2015 r. w Kołobrzegu w hotelu Diva Spa.

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXII Kongresie, którego tematem jest:

Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich

Z poważaniem
prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXII Kongresu SERiA

Pracownicy oraz studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych uczestniczyli w XXI Targach Akademia 2015, które odbywały się w dniach 30-31 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji UG na Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie. Chętni mogli dowiedzieć się wszystkiego o ofercie kształcenia przygotowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Na Targach zachęcano do podjęcia studiów na Politechnice Koszalińskiej opowiadając o wybranych kierunkach. W czasie Targów Wydział Nauk Ekonomicznych przygotował m. in. gadżety promocyjne, informatory i przewodniki studenta, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponadto osoby odwiedzające Targi Akademia mogły zasięgnąć rad ekspertów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Gdańska oraz zapoznać się ze zmianami w egzaminach maturalnych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!