Katedra Finansów i Katedra Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Koszalinie przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego Finansów POLTECH KOSZALIN zapraszają na VIII ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Finansów i Rachunkowości.

Mamy przyjemność poinformować, iż w wyniku przeprowadzonej oceny jakości kształcenia na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Kolegium Dziekańskie WNE